Материална база

Гимназията разполага със съвременна материално-техническа база, включваща кабинети по:

- общообразователна подготовка

- общопрофесионална подготовка

- специална подготовка

- езиков кабинет

- компютърни кабинети

- учебен корпус с три работилници

 

- библиотека с над 20 000 тома литература

- ученическо общежитие

За учениците от други населени места е осигурено общежитие, намиращо се в района на училището с всички необходими условия. Грижите за учениците в общежитието са възложени на 4 възпитателя, които работят на смени за осъществяване на непрекъснат контрол и грижи за социално битовите условия и организиране на свободното време на учениците.

Всички новопостъпили ученици в гимназията се ползват с предимство при настаняване в ученическото общежитие.

   

     

- стол и бюфет

Гимназията разполага с всекидневно работещи стол и бюфет за ученическо столово хранене.

- спортни съоръжения

На учениците се предоставя възможност за активни спортни занимания – игрища за футбол, волейбол и баскетбол, физкултурен салон и фитнес зала.

- медицинско обслужване

Към гимназията работи Учебен център за подготовка на ученици за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория "В".

     

В ПГ по ЖПТ има здравен кабинет с медицинско лице.