Специалности

ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Професия - техник по автоматизация
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
- Електромеханик осигурителни инсталации;
- Електромеханик комуникационни системи;
Завършилите могат да намерят реализация като елекротехници, елекромонтьори, проектанти по експлоатацията и ремонта на съоръженията на телекомуникационни, охранителни и осигурителни системи в железопътни фирми, СОТ, СОД, Глобул, Мтел, Виваком.

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА


Професия - електротехник
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
- Механик контактни мрежи;
- Машинист на подвижни работни площадки;
Завършилите могат да намерят реализация като електротехници, електромонтьори, проектанти по експлоатацията и ремонта на съоръженията на електрическите мрежи, електрообзавеждането във всички железопътни и други транспортни предприятия, НЕК, електроразпределителните компании, промишлени предприятия и фирми, проектиращи и изграждащи електрически инсталиции.

ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ


Професия - техник по железопътна техника
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
- Заварчик на ъглови шевове;
- Помощник локомотивен машинист;
- Ревизор вагони;
Завършилите могат да намерят реализация като помощник машинисти, ревизор-вагони, заварчици, монтьори и техници във всички железопътни, автотранспортни и машиностроителни фирми и предприятия.
Придобитата квалификация се признава в Европейския съюз.

 

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ ( нова специалност

РЪКОВОДИТЕЛ ДЖИЖЕНИЕ

Професия - ръководител движение
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:

- Ръководител движение;

- за постови стрелочник;

- за прелезопазач;

- Организатор по експлоатация в жп инфраструктура

- Спедитор;

Завършилите могат да намерят реализация както в транспортни, спедиторски фирми и предприятия. 
Придобитата квалификация се признава в Европейския съюз.