Достъп до обществена информация

В ПГЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Горна Оряховица се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на ПГЖПТ "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Горна Оряховица всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.


Адрес:
гр. Горна Оряховица,
  ул.”Антон Страшимиров” № 44,
етаж 2