Училищен координационен съвет по справяне с тормоза

Състав на Училищен Координационен Съвет за Справяне с Насилието:

 Членове:      

1. инж.Светла Кирова– старши учител

2. Валентина Ленова – старши възпитател

3. Иванка Грошкова – родител

4. Ивайло Иванов – ученик от 12"а" клас

5. Елил Димитров – ученик от 11"а" клас

6. Симона Бранди – ученичка от 10"а" клас

 

План за работата на училищния координационен съвет