Училищен координационен съвет по справяне с тормоза

Състав на Училищен Координационен Съвет за Справяне с Насилието:

 Членове:      

1. инж.Ваня Цветкова-Петрова - зам.директор

2. инж.Светла Кирова– старши учител

3. Татяна Хвойнева – старши възпитател

4. Павлина Михнева – родител

5. Алтан Хасанов – ученик

6. Тодор Иванов – ученик

7. Величко Танев – ученик

 

План за работата на училищния координационен съвет