Преподаватели

Ръководство

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН МАРИНОВ ЧОЛАКОВ 

Заместник директор по УПД: инж. ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА – ПЕТРОВА

 

Преподаватели общообразователна подготовка

Старши учител, общообразователен учебен предмет:

ДОНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ИВАН ТОДОРОВ МАТЕВ

ТОДОРКА ФИЛЕВА

Учител, общообразователен учебен предмет:

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА

ВЛАДИСЛАВ ВАНКОВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

 

Преподаватели професионална подготовка

Старши учител, теоретично обучение:

инж. СВЕТЛА НИКОЛОВА КИРОВА

инж. ГИЧКА ПЕНЧЕВА ПАНДЪКОВА

инж. БОГДАНА КЪНЧЕВА


Старши учител, практическо обучение:

инж. СТЕФКА ДИМОВА

инж. ПЕТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ

Възпитатели

Старши възпитател:

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ХВОЙНЕВА

 

 

Лектори

МИЛЕН НИКОЛАЕВ НАЦЕВ