Преподаватели

Ръководство

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН МАРИНОВ ЧОЛАКОВ 

Заместник директор по УД: инж. ПЛАМЕН ДОБРОМИРОВ СТАНЧЕВ

 

Преподаватели общообразователна подготовка

Старши учител, общообразователен учебен предмет:

ДОНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ИВАН ТОДОРОВ МАТЕВ

 

Учител, общообразователен учебен предмет:

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА

ВЛАДИСЛАВ ВАНКОВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕНТИНА ЛЕНОВА

ВЕРОНИКА ЙОРДАНОВА РУСЕВА

Преподаватели професионална подготовка

Старши учител, теоретично обучение:

инж. СВЕТЛА НИКОЛОВА КИРОВА

инж. ГИЧКА ПЕНЧЕВА ПАНДЪКОВА

инж. БОГДАНА КЪНЧЕВА


Старши учител, практическо обучение:

инж. ПЕТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ

Учител, практическо обучение

инж. ИВО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ


Възпитатели

Старши възпитател:

 

 

Лектори

МИЛЕН НИКОЛАЕВ НАЦЕВ