Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти в ПГЖПТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Горна Оряховица

 

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие

1

Работа  на учителя с проблемни ученици

 

ПГЖПТ

09.06.2022г

14,30 - 16,30

МО - класни ръководители

7

 2.

Образователна визия-методи и средства на обучение

 

ПГЖПТ

22.06.2022г.

14,30 - 16,30

МО - ООП

8

  3. 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

.