Седмично разписание

 

Седмично разписание за учебната 2020/ 2021 година

II - ви учебен срок 


ПОНЕДЕЛНИК                                                                                                                          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                                                                          
8 а  Химия и ООС История и цивилизации Математика  Предприемачество ОбПП Информационни технологии Английски език  Английски език  Спортни дейности   I и III сед.                                                                                                                            
      Йорданов   1105  Петрова          1105        Филева     1105  инж. Кирова           1105       инж.Кънчева 1204 Ванков             1105 Ванков             1105 14:35/16:00         Матев                                                                                                                            
8 б I гр. БЕЛ  БЕЛ  Предприемачество ОбПП ФВС  Математика  Информ. технологии История и цивилизации Спортни дейности   II и IV сед.                                                                                                                            
Ленова Ленова инж. Кирова Матев Филева инж. Кънчева Петрова 14:35/16:00                                                                                                                                    
1103 1103 1103 С 1103 1204 1103 Матев                                                                                                                            
8 б II гр. БЕЛ  БЕЛ  Предприемачество ОбПП ФВС  Математика  Информ. технологии История и цивилизации Спортни дейности   II и IV сед.                                                                                                                            
Ленова Ленова инж. Кирова Матев Филева инж. Кънчева Петрова 14:35/16:00                                                                                                                                    
1103 1103 1103 С 1103 1204 1103 Матев                                                                                                                            
9 а  История и цивилизации Електротехника ОтПП УП тран.техника РПП УП тран.техника РПП Биология и ЗО Математика ФВС                                                                                                                               
Петрова инж.Димова инж.Попов инж.Попов Йорданов Филева Матев                                                                                                                               
1201 1201 4102 4102 1201 1201 С                                                                                                                              
9 б Физика и астр. ЗБУТ ОбПП История и цивилизации БЕЛ  УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП II Час на класа                                                                                                                            
Филева инж. Кирова Петрова Ленова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж.Пандъкова                                                                                                                            
1206 1206 1206 1206 4102 4102 4102 1206                                                                                                                            
10 а I гр. Тех.чертане ОтПП Биология и ЗО  Английски език Английски език География и икон. История и цивил. Математика                                                                                                                              
инж.Кирова Йорданов Ванков Ванков Петрова Петрова Филева                                                                                                                              
1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203                                                                                                                              
10а II гр Електротехника ОтПП Биология и ЗО  Английски език Английски език География и икон. История и цивил. Математика                                                                                                                              
инж.Димова Йорданов Ванков Ванков Петрова Петрова Филева                                                                                                                              
1202 1203 1203 1203 1203 1203 1203                                                                                                                              
11а I гр БЕЛ  БЕЛ  ФВС Математика УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП                                                                                                                              
Петкова Петкова Матев Филева инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева                                                                                                                              
1102 1102 С 1102 2103 2103 2103                                                                                                                                                                    
  БЕЛ  БЕЛ  ФВС Математика ИВДЛВ СПП Ел.локомотиви СПП Ел.локомотиви СПП                                                                                                                              
11а   Петкова Петкова Матев Филева инж.Попов инж.Попов инж.Попов                                                                                                                              
II гр. 1102 1102 С 1102 1102 1102 1102                                                                                                                              
12а Iгр.  Чужд език по проф. АЕ Чужд език по проф. АЕ НЖПТ  НЖПТ  БЕЛ  БЕЛ                                                                                                                                 
Ванков Ванков инж.Чолаков инж.Чолаков Петкова Петкова                                                                                                                                
1101 1101 3101 3101 1101 1101                                                                                                                                
12а IIгр.  Чужд език по проф. Чужд език по проф. АУЖПТ АУЖПТ БЕЛ  БЕЛ                                                                                                                                 
Ванков Ванков инж.Кънчева инж.Кънчева Петкова Петкова                                                                                                                                
1101 1101 1101 1101 1101 1101                                                                                                                                

 

 

 

ВТОРНИК              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9              
8 а  Час на класа  Музика  БЕЛ БЕЛ Техническа механика РПП Техническа механика РПП Физика и астрономия                   
Петкова            1105       Ванков       1105 Ленова              1105 Ленова              1105 инж. Кирова          1105 инж. Кирова          1105 Филева            1105                      
8 б I гр. Час на класа  ФВС  Биология и ЗО Математика БЕЛ  БЕЛ    II Час на класа                
инж. Попов  Матев Йорданов Филева Ленова Ленова   инж.Попов                
1103 С 1103 1103 1103 1103   1103                
8 б II гр. Час на класа  ФВС  Биология и ЗО Математика БЕЛ  БЕЛ    II Час на класа                
инж. Попов  Матев Йорданов Филева Ленова Ленова   инж.Попов                
1103 С 1103 1103 1103 1103   1103                
9 а  Час на класа  Транспортна техника РПП Транспортна техника РПП Химния и ООС УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП Спортни дейности   I и III сед.                
инж. Димова инж. Пандъкова инж. Пандъкова Йорданов инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева 14:35/16:00                        
1201 1201 1201 1201 2102 2102 2102 Матев                
9 б Час на класа  Техническа механика РПП  ФВС  Английски език  Английски език  Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП Спортни дейности   II и IV сед.                
инж. Пандъкова инж. Кирова Матев Ванков Ванков инж.Пандъкова инж.Пандъкова 14:35/16:00                        
1206 1206 С 1206 1206 1206 1206 Матев                
10 а I гр. Час на класа  Философия  БЕЛ БЕЛ История и цивил. Физика и астр. Биология и ЗО                  
инж. Кирова Петрова Петкова Петкова Петрова Филева Йорданов                  
1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203                  
10а II гр Час на класа  Философия  БЕЛ БЕЛ История и цивил. Физика и астр. Биология и ЗО                  
инж. Кирова Петрова Петкова Петкова Петрова Филева Йорданов                  
1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203                  
11а I гр Час на класа  Аналогова схем. ОтПП Аналогова схем. ОтПП Гражданско образование  Математика БДПП СПП БДПП СПП                  
инж. Кънчева инж.Кънчева инж.Кънчева Петрова Филева Нацев Нацев                  
1102 2102 2102 1102 1102 1102 1102                                                        
  Час на класа  ЕЛВ СПП ТСРМ ОтПП Гражданско образование  Математика УП заваряване ОтПП УП заваряване ОтПП                  
11а   инж. Кънчева инж.Попов инж. Кирова Петрова Филева инж. Попов инж. Попов                  
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 4102 4102                  
12а Iгр.  Час на класа  Математика КМ ЗИПП Тягови подстанции Тягови подстанции Свят и личност Свят и личност                  
Матев Филева инж. Димова инж. Димова инж. Димова Петрова Петрова                  
1101 1101 3101 3101 3101 1101 1101                  
12а IIгр.  Час на класа  Математика ЕЛВ УП заваряване УП заваряване Свят и личност Свят и личност                  
Матев Филева инж. Попов инж. Попов инж. Попов Петрова Петрова                  
1101 1101 1101 4102 4102 1101 1101                  

 

 

 

СРЯДА              
  1 2 3 4 5 6 7 8              
8 а  ФВС УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП История и цивилизации II Час на класа              
Матев                     С инж.Генчева           4102 инж.Генчева           4102 инж.Генчева           4102 инж. Кирова       1105 инж. Кирова       1105 Петрова           1105 Петкова         1105              
8 б I гр. Изобр.изкуство География и икон. Градивни елементи РПП Градивни елементи РПП Химия и ООС Английски език  Английски език                 
Ленова Петрова инж. Кънчева инж. Кънчева Йорданов Ванков Ванков                
1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103                
8 б II гр. Изобр.изкуство География и икон. Техническа механика РПП Техническа механика РПП Химия и ООС Английски език  Английски език                 
Ленова Петрова инж. Кирова инж. Кирова Йорданов Ванков Ванков                
1103 1103 1104 1104 1103 1103 1103                
9 а  Математика БЕЛ  Английски език  Английски език  География и икономика  Информ.технологии                  
Филева Ленова Ванков Ванков Петрова инж. Кънчева                  
1201 1201 1201 1201 1201 1204                  
9 б География и икон. Математика ФВС Биология и ЗО  УП заваряване РПП УП заваряване РПП УП заваряване РПП                
Петрова Филева Матев Йорданов инж. Попов инж. Попов инж. Попов                
1206 1206 С 1206 4102 4102 4102                
10 а I гр. Руски език Руски език История и цивил. ФВС Физика и астр. География и икон. Химия и ООС Спортни дейности   I и III сед.              
Петкова Петкова Петрова Матев Филева Петрова Йорданов 14:35/16:00                      
1203 1203 1203 С 1203 1203 1203 Матев              
10а II гр Руски език Руски език История и цивил. ФВС Физика и астр. География и икон. Химия и ООС Спортни дейности   I и III сед.              
Петкова Петкова Петрова Матев Филева Петрова Йорданов 14:35/16:00                      
1203 1203 1203 С 1203 1203 1203 Матев              
11а I гр Циф.схемотехника ОтПП Циф.схемотехника ОтПП Руски език  Руски език  Уп ком.системи СПП Уп ком.системи СПП Уп ком.системи СПП Спортни дейности   II и IV сед.              
инж.Кънчева инж.Кънчева Петкова Петкова инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева 14:35/16:00                      
2102 2102 1102 1102 2103 2103 2103 Матев                                                    
  Диз.локомотиви СПП Диз.локомотиви СПП Руски език  Руски език  РПЖПС СПП РПЖПС СПП Електроника ОтПП Спортни дейности   II и IV сед.              
11а   инж.Попов инж.Попов Петкова Петкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж. Кънчева 14:35/16:00                      
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 Матев              
12а Iгр.  Експлоат. И ремонт  Експлоат. И ремонт  Контактни мрежи  Контактни мрежи  ФВС  БЕЛ ЗИП II Час на класа                
инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова Матев Петкова Матев                
3101 3101 3101 3101 С 1101 1101                
12а IIгр.  НЖПТ  НЖПТ  РПЖПС Ел.локомотиви  ФВС  БЕЛ ЗИП II Час на класа                
инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Попов Матев Петкова Матев                
1101 1101 1101 1101 С 1101 1101                

 

 

ЧЕТВЪРТЪК              
  1 1 2 3 4 5 6 7 8              
8 а  История и цивилизации Биология и ЗО Математика  Английски език  Английски език  ФВС География и икон. Изобр.изкуство                
Петрова Йорданов            1105 Филева             1105 Ванков              1105 Ванков              1105 Матев                     С Петрова            1105 Ленова              1105                
8 б I гр.   Английски език Английски език История и цивилизации Математика  Електротехника РПП Техническа мех. РПП Техническа мех. РПП                
  Ванков Ванков Петрова Филева инж.Генчева инж.Кирова инж.Кирова                
  1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103                
8 б II гр.   Английски език Английски език История и цивилизации Математика  УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП                
  Ванков Ванков Петрова Филева инж.Станчев инж.Станчев инж.Станчев                
  1103 1103 1103 1103 4102 4102 4102                
9 а    МатериалознаниеОтПП МатериалознаниеОтПП Химия и ООС ЗБУТ ОбПП История и цивилизации Математика ФВС  II Час на класа              
  инж.Кирова инж.Кирова Йорданов  инж.Генчева Петрова Филева Матев инж.Димова              
  1201 1201 1201 1201 1201 1201 С 1201              
9 б   Математика Химия и ООС Електротехника РПП Тех.механика ОтПП БЕЛ  БЕЛ  История и цивилизации                
  Филева Йорданов инж. Димова инж.Кирова Ленова Ленова Петрова                
  1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206                
10 а I гр.   География и икон. История и цивил. БЕЛ Електротехника ОтПП ЕОЖПТ РПП УП елект.измервания ОтПП УП елект.измервания ОтПП II Час на класа              
  Петрова Петрова Петкова инж.Димова инж.Димова инж. Генчева инж. Генчева инж.Кирова              
  1203 1203 1203 1203 1203 2103 2103 1203              
10а II гр   География и икон. История и цивил. БЕЛ УП по спец. РПП УП общопроф.умения ОтПП УП общопроф.умения ОтПП УП общопроф.умения ОтПП II Час на класа              
  Петрова Петрова Петкова инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж.Кирова              
  1203 1203 1203 1203 4103 4103 4103 1203              
11а I гр Техническа механика  БЕЛ  ТСА СПП МГА СПП Прен.линии СПП УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП II Час на класа              
инж.Кирова Петкова инж.Генчева инж. Чолаков инж.Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева инж.Кънчева              
1203 1102 2103 2103 2103 2103 2103 2103 1102                                                    
  БЕЛ БЕЛ  УП спец. РПП УП спец. СПП УП спец. СПП УП спец. СПП УП спец. СПП УП спец. СПП II Час на класа              
11а   Петкова Петкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж.Кънчева              
II гр. 1105 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102              
12а Iгр.  БЕЛ Автом. и управление Автом. и управление Математика БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ ФВС    Спортни дейности   I и III сед.              
Петкова инж.Кънчева инж.Кънчева Филева Петкова Ванков Матев   14:35/16:00                      
1105 3101 3101 1101 1101 1101 С   Матев              
12а IIгр.  БЕЛ ИВДЛВ ИВДЛВ Математика БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ ФВС    Спортни дейности   I и III сед.              
Петкова инж. Попов инж. Попов Филева Петкова Ванков Матев   14:35/16:00                      
1105 1101 1101 1101 1101 1101 С   Матев              

 

 

ПЕТЪК                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9              
8 а  Електротехника РПП БЕЛ БЕЛ Философия  Математика                      
инж. Генчева         1105 Ленова             1105 Ленова             1105 Петрова             1105 Филева               1105                      
8 б I гр. Философия  Музика  Физика и астр. УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП                    
Петрова Ванков Филева инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева                    
1103 1103 1103 4102 4102 4102                    
8 б II гр. Философия  Музика  Физика и астр. Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП Материалознание РПП                    
Петрова Ванков Филева инж.Кирова инж.Кирова инж.Пандъкова                    
1103 1103 1103 1103 1103 1103                    
9 а  Руски език  Руски език  Философия БЕЛ БЕЛ Физика и астр.                    
Петкова Петкова Петрова Ленова Ленова Филева                    
1201 1201 1201 1201 1201 1201                    
9 б Инфор.технологии Математика Руски език  Руски език  Философия Химия и ООС                    
инж.Кънчева Филева Петкова Петкова Петрова Йорданов                    
1204 1206 1206 1206 1206 1206                    
10 а I гр. Икономика ОбПП Философия  ФВС Математика Химия и ООС                      
инж.Кирова Петрова Матев Филева Йорданов                      
1203 1203 С 1203 1203                      
10а II гр Икономика ОбПП Философия  ФВС Математика Химия и ООС                      
инж.Кирова Петрова Матев Филева Йорданов                      
1203 1203 С 1203 1203                      
11а I гр ФВС Гарови централизации РПП Гарови централизации РПП Чужд език по проф.АЕ ОбПП Чужд език по проф.АЕ ОбПП                      
Матев                    С инж.Кънчева инж.Кънчева Ванков Ванков                      
С 2103 2103 1102 1102                                                            
  ФВС Заваряване РПП НЖПТ РПП Чужд език по проф.АЕ ОбПП Чужд език по проф.АЕ ОбПП                      
11а   Матев инж.Пандъкова инж.Пандъкова Ванков Ванков                      
II гр. С 1102 1102 1102 1102                      
12а Iгр.  ТП ЗИПП УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  Пр. Практика 2 часа                  
инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Попов                  
3101 3101 3101 3101 3101 3101 1101                  
12а IIгр.  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността ЗИПП  УП по специалността ЗИПП  Пр. Практика 2 часа                  
инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов                  
1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101                  

 

 

 

Седмично разписание за учебната 2020/ 2021 година

I - ви учебен срок 


ПОНЕДЕЛНИК
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  История и цивилизации Информационни технологии Математика  Електротехника РПП  Химия и ООС Техническо чертане ОтПП  Техническо чертане ОтПП  Спортни дейности I и  III сед. 14:35/16:00  

 Петрова  

1105

 инж. Кънчева  1105

   Филева   

  1105

 инж. Генчева           1105     Йорданов  1105 инж. Кирова  1105 инж. Кирова  1105 Матев  
8 б I гр. Електротехника РПП История и цивилизации Химия и ООС Математика  ФВС Философия II Час на класа Спортни дейности II и  IV сед. 14:35/16:00  
инж. Генчева Петрова Йорданов Филева Матев Петрова инж.Попов  14:35/16:00  
1103 1103 1103 1103 С 1103 1103 Матев  
8 б II гр. Материалознание РПП История и цивилизации Химия и ООС Математика  ФВС Философия II Час на класа    
инжПандъкова Петрова Йорданов Филева Матев Петрова инж.Попов    
1104 1103 1103 1103 С 1103 1103    
9 а  Информационни технологии Математика Изобразително изкуство  Английски език Английски език Електротехника ОтПП История и цивилизации    
инж. Кънчева Филева Ленова Ванков Ванков инж. Димова Петрова    
1204 1201 1201 1201 1201 1201 1201    
9 б Изобразително изкуство  Техническа механика ОтПП  Електротехника РПП Електротехника  История и цивилизации Математика ФВС     
Ленова инж. Кирова инж. Димова инж. Димова Петрова Филева Матев     
1206 1206 1206 1206 1206 1206 С    
10 а I гр. БЕЛ  БЕЛ  Икономика  История и цивилизации Математика ФВС Биология и ЗО    
Петкова Петкова инж. Кирова Петрова Филева Матев Йорданов    
1203 1203 1203 1203 1203 С 1203    
10а II гр БЕЛ  БЕЛ  Икономика  История и цивилизации Математика ФВС Биология и ЗО    
Петкова Петкова инж. Кирова Петрова Филева Матев Йорданов    
1203 1203 1203 1203 1203 С 1203    
11а I гр Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Ком. Техника СПП  Ком. Техника СПП  УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП    
Ванков Ванков инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева    
1102 1102 2103 2103 2103 2103 2103    
  Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП    
11а   Ванков Ванков инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова    
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102    
12а Iгр.  Проектиране Проектиране ФВС БЕЛ  БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ      
инж. Димова инж. Димова Матев Петкова Петкова Ванков  
3101 3101 С 1101 1101 1101  
12а IIгр.  Ел. локомотиви  Ел. локомотиви  ФВС БЕЛ  БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ      
инж. Попов инж. Попов Матев Петкова Петкова Ванков

 

1101 1101 С 1101 1101 1101  

 

ВТОРНИК
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  Час на класа  Физика  Английски език  Английски език  УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП II Час на класа  
Петкова            1105  Филева        1105 Ванков                1105 Ванков                 1105 инж. Генчева           4102 инж. Генчева           4102 инж. Генчева           4102 Петкова 1105  
8 б I гр. Час на класа  БЕЛ БЕЛ Информационни технологии Физика  Английски език  Английски език     
инж. Попов  Ленова Ленова инж. Кънчева Филева Ванков Ванков    
1103 1103 1103 1204 1103 1103 1103    
8 б II гр. Час на класа  БЕЛ БЕЛ Информационни технологии Физика  Английски език  Английски език     
инж. Попов  Ленова Ленова инж. Кънчева Филева Ванков Ванков    
1103 1103 1103 1204 1103 1103 1103    
9 а  Час на класа  ТСА РПП ТСА РПП Химния и ООС ФВС  БЕЛ  БЕЛ  Спортни дейности I и III сед.  
инж. Димова инж. Генчева инж. Генчева Йорданов Матев Ленова Ленова 14:35/16:00  
1201 1201 1201 1201 С 1201 1201 Матев  
9 б Час на класа  Техническа механика РПП  Техническа механика РПП  Техническо чертане РПП Информационни технологии Физика  История и цивилизации Спортни дейности II и IV сед.  
инж. Пандъкова инж. Кирова инж. Кирова инж. Пандъкова инж. Кънчева Филева Петрова 14:35/16:00  
1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 Матев  
10 а I гр. Час на класа  Химия и ООС Философия Електротехника ОтПП  Електротехника ОтПП  Руски език  Руски език     
инж. Кирова Йорданов Петрова инж. Димова инж. Димова Петкова Петкова    
1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203    
10а II гр Час на класа  Химия и ООС Философия ТСРМ ОтПП ТСРМ ОтПП Руски език  Руски език     
инж. Кирова Йорданов Петрова инж. Кирова инж. Кирова Петкова Петкова    
1203 1203 1203 1202 1202 1203 1203    
11а I гр Час на класа  Гражданско образование Математика Руски език Руски език Гарови централизации СПП Гарови централизации СПП II Час на класа  
инж. Кънчева Петрова Филева Петкова Петкова инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева  
1102 1102 1102 1102 1102 2103 2103 1102  
  Час на класа  Гражданско образование Математика Руски език Руски език УП заваряване ОтПП УП заваряване ОтПП II Час на класа  
11а   инж. Кънчева Петрова Филева Петкова Петкова инж. Попов инж. Попов инж. Кънчева  
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 4102 4102 1102  
12а Iгр.  Час на класа  Монтаж и ремонт Монтаж и ремонт ФВС  Свят и личност Свят и личност II Час на класа    
Матев инж. Димова инж. Димова Матев Петрова Петрова Матев
1101 3101 3101 С 1101 1101 1101
12а IIгр.  Час на класа  РПЖПС  РПЖПС  ФВС  Свят и личност Свят и личност II Час на класа    
Матев инж. Пандъкова инж. Пандъкова Матев Петрова Петрова Матев
1101 1101 1101 С 1101 1101 1101

 

СРЯДА
  1 2 3 4 5 6 7 8
8 а  География и икономика Математика ФВС  Предприемачество ОбПП  Биология и ЗО Материалознание РПП Материалознание РПП  
Петрова          1105 Филева             1105 Матев                     С инж. Кирова     1105 Йорданов         1105 инж. Станчев    1105 инж. Станчев  1105  
8 б I гр. Математика  Градивни елементи ОтПП Градивни елементи ОтПП Биология и ЗО  Английски език  Английски език  География и икономика  
Филева инж. Кънчева инж. Кънчева Йорданов Ванков Ванков Петрова  
1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103  
8 б II гр. Математика  Техническа механика РПП  Техническа механика ОтПП  Биология и ЗО  Английски език  Английски език  География и икономика  
Филева инж. Кирова инж. Кирова Йорданов Ванков Ванков Петрова  
1103 1104 1104 1103 1103 1103 1103  
9 а  ЗБУТ РПП ЗБУТ РПП Биология и ЗО  География и икономика  ФВС  Математика  II Час на класа  
инж. Генчева инж. Генчева Йорданов Петрова Матев Филева инж. Димова  
1201 1201 1201 1201 С 1201 1201  
9 б БЕЛ  БЕЛ  Английски език  Английски език  Математика География и икономика  Биология и ЗО II Час на класа
Ленова Ленова Ванков Ванков Филева Петрова Йорданов инж.Пандъкова
1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
10 а I гр. ЕОЖПТ РПП История и цивилизации Изобраз. изкуство Информационни технологии География и икономика  ФВС  Физика  Спортни дейности I и III сед.
инж. Димова Петрова Ленова инж. Кънчева Петрова Матев Филева 14:35/16:00
1203 1203 1203 1204 1203 С 1203 Матев
10а II гр ЖП вагони РПП История и цивилизации Изобраз. изкуство Информационни технологии География и икономика  ФВС  Физика  Спортни дейности I и III сед.
инж. Пандъкова Петрова Ленова инж. Кънчева Петрова Матев Филева 14:35/16:00
1202 1203 1203 1204 1203 С 1203 Матев
11а I гр БЕЛ  БЕЛ  ЕМА РПП ЕМА РПП УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП Спортни дейности II и IV сед.
Петкова Петкова инж. Димова инж. Димова инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева 14:35/16:00
1102 1102 2103 2103 2103 2103 2103 Матев
  БЕЛ  БЕЛ  Влакови спирачки РПП  Ел. локотиви СПП Ел. локотиви СПП ЖП вагони СПП ЖП вагони СПП Спортни дейности II и IV сед.
11а   Петкова Петкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов инж. Пандъкова инж. Пандъкова 14:35/16:00
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 Матев
12а Iгр.  Чужд ез. по проф. АЕ Чужд ез. по проф. АЕ Математика БЕЛ ЗИП КМ ЗИПП КМ  КМ   
Ванков Ванков Филева Петкова инж. Димова инж. Димова инж. Димова
1101 1101 1101 1101 3101 3101 3101
12а IIгр.  Чужд ез. по проф. АЕ Чужд ез. по проф. АЕ Математика БЕЛ ЗИП НЖПТ  УП заваряване  УП заваряване   
Ванков Ванков Филева Петкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов
1101 1101 1101 1101 1101 4102 4102
ЧЕТВЪРТЪК              
 
1 2 3 4 5 6 7 8              
8 а 
БЕЛ БЕЛ Биология и ЗО Математика История и цивилизации Английски език  Английски език                 

Ленова             1105 Ленова              1105 Йорданов         1105 Филева              1105 Петрова            1105 Ванков              1105 Ванков              1105                
8 б I гр.   ФВС  История и цивилизации Ел. тех. Материали РПП Ел. тех. Материали РПП БЕЛ  БЕЛ  Математика                
  Матев Петрова инж. Генчева инж. Генчева Ленова Ленова Филева                
  С 1103 1103 1103 1103 1103 1103                
8 б II гр.   ФВС  История и цивилизации Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП БЕЛ  БЕЛ  Математика                
  Матев Петрова инж. Кирова инж. Кирова Ленова Ленова Филева                
  С 1103 1104 1104 1103 1103 1103                
9 а    Руски език  Руски език  Физика  История и цивилизации УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП                
  Петкова Петкова Филева Петрова инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева                
  1201 1201 1201 1201 2102 2102 2102                
9 б   Математика ФВС Руски език  Руски език  УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП                
  Филева Матев Петкова Петкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова                
  1206 С 1206 1206 4102 4102 4102                
10 а I гр.   История и цивилизации Математика  Английски език  Английски език  Биология и ЗО Техническо чертане ОтПП II Час на класа                
  Петрова Филева Ванков Ванков Йорданов инж. Кирова инж.Кирова                
  1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203                
10а II гр   История и цивилизации Математика  Английски език  Английски език  Биология и ЗО Електротехника ОтПП II Час на класа                
  Петрова Филева Ванков Ванков Йорданов инж. Димова инж.Кирова                
  1203 1203 1203 1203 1203 1202 1203                
11а I гр
ТСА СПП Аналогова схем. ОтПП МГА СПП ФВС  УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП                

инж. Генчева инж. Кънчева инж. Чолаков Матев инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева                

2103 2103 2103 С 2103 2103 2103                
 
Електроника ОтПП АУЖПТ СПП Вл. Спирачки СПП ФВС  ТСРМ ОтПП Диз. Локомотиви СПП Диз. Локомотиви СПП                
11а  
инж. Кънчева инж. Чолаков инж. Пандъкова Матев инж. Кирова инж. Попов инж. Попов                
II гр.
1102 1102 1102 С 1102 1102 1102                
12а Iгр. 
ЕОЖПТ  ЕОЖПТ  ТП  ТП  БЕЛ  Математика Спортни дейности I и III сед.                

инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова Петкова Филева 14:35/16:00              

3101 3101 3101 3101 1101 1101 Матев              
12а IIгр. 
Вл. Спирачки Вл. Спирачки ЕЛВ ЕЛВ БЕЛ  Математика Спортни дейности I и III сед.                

инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов Петкова Филева 14:35/16:00              

1101 1101 1101 1101 1101 1101 Матев              

 


ПЕТЪК

 

 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  Физика ФВС БЕЛ БЕЛ Философия         
Филева            1105 Матев                    С Ленова             1105 Ленова             1105 Петрова             1105        
8 б I гр. Предприемачество ОбПП  Физика Биология и ЗО УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП      
инж. Кирова Филева Йорданов инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева      
1103 1103 1103 4103 4103 4103      
8 б II гр. Предприемачество ОбПП  Физика Биология и ЗО УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП      
инж. Кирова Филева Йорданов инж. Станчев инж. Станчев инж. Станчев      
1103 1103 1103 4102 4102 4102      
9 а