Седмично разписание

 

График/седмично разписание за дистанционно обучение от 16.03.2020 до 27.03.2020г.

 

Паралелка (8а) Специалност "Ръководител движение"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д. Петкова   11,00-11,45     9,00-9,45
Английски език В.Ванков     9,00-9,45 10,00-10,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45   11,00-11,30    
Информационни технологии Б.Кънчева         12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова     10,00-10,45    
География и икономика Г.Петрова   10,00-10,30      
Философия  Г.Петрова         11,00-11,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   9,00-9,30      
Химия и ООС М.Йорданов   12,00-12,30      
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова 10,00-10,45        
Техническа механика - РПП С.Кирова       9,00-9,45  
Електротехника - РПП Б.Кънчева       12,00-12,30  
             
Паралелка (8б) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова   9,00-9,45   10,00-10,45  
Английски език Вл.Ванков     10,00-10,45 9,00-9,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45       11,00-11,30
Информационни технологии Б.Кънчева 11,00-11,30        
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45        
География и икономика Г.Петрова   10,30-11,00      
Философия  Г.Петрова 12,00-12,30        
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   11,10-11,40      
Химия и ООС М.Йорданов         12,00-12,30
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова     9,00-9,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       12,00-12,30  
Матералознание - РПП Г.Пандъкова         9,00-9,45
             
Паралелка (9а- I гр.) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП Б. Кънчева       11,00-11,30  
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева   10,00-10,45      
Електроенергетика - РПП С. Димова     10,00-10,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       10,00-10,30  
             
Паралелка (9а- II гр.) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Материалознание - ОтПП Г.Пандъкова     10,00-10,30    
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева       10,00-10,45  
Техническа механика - РПП С.Кирова   10,00-10,45      
Техническо чертане - РПП Г.Пандъкова       11,00-11,30  
             
             
Паралелка (10а -I гр. ) Специалност "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"  
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика Т.Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М.Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М.Йорданов   9,00-9,45      
Икономика - ОПП С.Кирова     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане и документиране - ОтПП С.Кирова   11,00-11,45      
             
Паралелка (10а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика T. Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М. Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М. Йорданов   9,00-9,45      
Икономика - ОПП С. Кирова     11,00-11,30    
Техническа механика - РПП С. Кирова         11,00-11,30
Железопътни вагони - РПП Г. Пандъкова     12,00-12,30    
             
Паралелка (11а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Електрически машини и апарати - ЗПП С.Димова   9,00-9,45      
Електрообзавеждане на ЖПТ - ЗПП С.Димова 9,00-9,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
Ел.машини и апарати - ЗИПП С.Димова       10,00-10,30  
ЕОЖПТ - ЗИПП С.Димова 10,00-10,30        
             
Паралелка (11а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Техническа механика - ЗПП С.Кирова 9,00-9,45        
Заваряване - ЗПП Г.Пандъкова          
Дизелови локомотиви - ЗПП П.Попов   9,00-9,45      
Електрически локомотиви - ЗПП П.Попов     11,00-11,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
ЖП вагони - ЗИПП Г.Пандъкова 10,00-10,30        
Електрически локомотиви - ЗИПП П.Попов       10,00-10,30  
             
Паралелка (12а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Котактни мрежи - ЗПП В.Цветкова       9,00-9,45  
Тягови подстанции - ЗПП В.Цветкова   10,00-10,45      
Нормативи на ЖПТ - ЗПП И.Чолаков       11,00-11,45  
Експлоатация и ремонт - ЗПП С.Димова     9,00-9,45    
Автоматизация и управление Б.Кънчева 10,00-10,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
Контактни мрежи - ЗИПП В.Цветкова     10,00-10,30    
Тягови подстанции - ЗИПП В.Цветкова   11,00-11,30      
             
Паралелка (12а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Ел.локомотиви - ЗПП П.Попов       9,00-9,30  
Ремонт на ПЖПС - ЗПП Г.Пандъкова   10,00-10,30      
ИВДЛВ - ЗПП П.Попов 10,00-10,45        
Автоматизаия и управление на ЖПТ - ЗПП Б.Кънчева   11,00-11,45      
Експлоатация на локомотиви и вагони - ЗПП П.Попов       11,00-11,30  
Нормативи за ЖПТ - ЗПП Г.Пандъкова     9,00-9,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
             
             
             
Забележка:             
1. На ден за парарелка не трябва да има повече от 4 часа;          
2. Броят на часовете да бъде съобразен със седчмичния хорариум по модела: до 2 часа седмичен хорариум - 1 час дистанционно обучение;

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за II срок на учебната 2019 / 2020година 

ПОНЕДЕЛНИК              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9              
8 а  Физическо възпитание и спорт Математика Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП УП общопрофесионални умения РПП УП общопрофесионални умения РПП УП общопрофесионални умения РПП Спортни дейности I - III сед. 2 часа                
Матев  Филева  инж.Кирова инж.Кирова инж.Попов инж.Попов инж.Попов Матев                 
С 1102 1203 1203 1101/4103 1101/4103 1101/4103 С                
8 б Музика Изобразително изкуство Математика Информационни тех. Физика и астрономия История и цивилизации Философия Спортни дейности II - IV сед. - 2 часа                 
Ванков Матев Филева инж.Кънчева Филева Петрова Петрова Матев                 
1206 1103 1102 1204 1102 1104 1104 С                
9а I гр Информационни тех. БЕЛ История и цивилизации Математика  УП обработка на матер.ОтПП УП обработка на матер. РПП УП обработка на матер. РПП                  
инж.Кънчева Петкова Петрова Филева инж.Кирова инж.Кирова инж.Кирова                  
1204 1105 1104 1102 4102 4102 4102                  
9а II гр Информационни тех. БЕЛ История и цивилизации Математика  УП общопрофесионални умения РПП УП общопрофесионални умения РПП УП общопрофесионални умения РПП                  
инж.Кънчева Петкова Петрова Филева инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова                  
1204 1105 1104 1102 4102 4102 4102                  
10а I гр Физика и астрономия История и цивилизации БЕЛ  БЕЛ  Английски език  Английски език                     
Филева Петрова Петкова Петкова Ванков Ванков                    
1102 1104 1105 1105 1206 1206                    
10a II гр Физика и астрономия История и цивилизации БЕЛ  БЕЛ  Английски език  Английски език                     
Филева Петрова Петкова Петкова Ванков Ванков                    
1102 1104 1105 1105 1206 1206                    
11а I гр ЕОЖПТ ЕОЖПТ ЕОЖПТ ЕОЖПТ ЗИПП Философия БЕЛ  II - ри час на класа                  
инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова Петрова Петкова Матев                   
1201 1201 1201 1201 1104 1105 1103                  
11а II гр Техническа механика  Техническа механика  ЖП вагони ЗИПП Ел.локомотиви ЗИПП Философия БЕЛ  II - ри час на класа                  
инж.Кирова инж.Кирова инж.Пандъкова инж.Попов Петрова Петкова Матев                   
1203 1203 1202 1101 1104 1105 1103                  
  БЕЛ Автоматизация и упр. Автоматизация и упр. Английски език Физическо възпитание и спорт Математика                    
12 а   Петкова инж.Кънчева инж.Кънчева Ванков Матев Филева                    
I гр. 1105 1103 1103 1206 С 1102                    
12 а IIгр.  БЕЛ ИВДЛВ ИВДЛВ Английски език Физическо възпитание и спорт Математика                    
Петкова инж.Попов инж.Попов Ванков Матев Филева                
1105 1101 1101 1206 С 1102

 

             
ВТОРНИК
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а    Час на класа Физика и астрономия Химия и ООС Матемаитика  БЕЛ  БЕЛ  География и икономика    
инж.Димова  Филева Йорданов Филева Петкова Петкова Петрова    
1101 1102 1103 1102 1105 1105 1104    
8 б Час на класа БЕЛ БЕЛ География и икономика УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП    
инж.Пандъкова Петкова Петкова Петрова инж.Попов инж.Попов инж.Попов    
1202 1105 1105 1104 1101/4103 1101/4103 1101/4103    
9 а I гр Час на класа  Електротехника РПП Електротехника РПП Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и ООС Физика и астрономия Спортни дейности I - III сед. - 2 часа  
инж.Кирова инж.Кънчева инж.Кънчева Матев Петрова Йорданов Филева Матев  
1203 1201 1201 С 1104 1103 1102 С  
9 а II гр Час на класа  Техническа механика РПП Техническа механика РПП Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и ООС Физика и астрономия Спортни дейности I - III сед. - 2 часа  
инж.Кирова инж.Кирова инж.Кирова Матев Петрова Йорданов Филева Матев  
1203 1203 1203 С 1104 1103 1102 С  
10а I гр Час на класа История и цивилизации География и икономика Химия и ООС Тех.чертане и документиране ОтПП Тех.чертане и документиране ОтПП Електротехника ОтПП Спортни дейности II - IV сед. - 2 часа  
инж.Кънчева Петрова Петрова Йорданов инж.Кирова инж.Кирова инж.Кънчева Матев  
1104 1104 1104 1103 1203 1203 1201 С  
10 а II гр Час на класа История и цивилизации География и икономика Химия и ООС УП по специалността РПП УП по специалността РПП УП по специалността РПП Спортни дейности II - IV сед. - 2 часа  
инж.Кънчева Петрова Петрова Йорданов инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова Матев  
1104 1104 1104 1103 1202 1202 1202 С  
11 а I  гр Час на класа ЕМА  ЕМА  БЕЛ ЗИП Математика История и цивилизации  Физическо възпитание и спорт    
Матев инж.Димова инж.Димова Петкова Филева Петрова Матев    
1103 1202 1202 1105 1102 1104 С    
11а II гр Час на класа Дизелови локомотиви Дизелови локомотиви БЕЛ ЗИП Математика История и цивилизации  Физическо възпитание и спорт    
Матев инж.Попов инж.Попов Петкова Филева Петрова Матев    
1103 1101 1101 1105 1102 1104 С    
12а I гр. Час на класа Английски език  Английски език  Тягови подстанции Тягови подстанции Тягови подстанции ЗИПП II - и час на класа    
Петкова Ванков Ванков инж.Цветкова инж.Цветкова инж.Цветкова Петкова    
1105 1206 1206 1206 1206 1206 1105    
  Час на класа Английски език  Английски език  РПЖПС АУЖПТ АУЖПТ II - и час на класа    
12 а II гр Петкова Ванков Ванков инж.Пандъкова инж.Кънчева инж.Кънчева Петкова    
  1105 1206 1206 1202 1201 1201 1105    


                 

 

СРЯДА
  1 2 3 4 5 6 7 8
8 а  Английски език  Английски език  Изобразително изкуство  История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт Музика   
Ванков Ванков Матев Петрова Филева Матев Ванков  
1206 1206 1103 1104 1102 С 1206  
8 б Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП Математика Физическо възпитание и спорт Английски език  Английски език  II - ри час на класа  
инж.Кирова инж.Кирова Филева Матев Ванков Ванков инж.Пандъкова  
1203 1203 1102 С 1206 1206 1202  
9а I гр БЕЛ  БЕЛ  Ел.енергетика РПП Ел.енергетика РПП ЗБУТ ОбПП Математика Физическо възпитание и спорт  
Петкова Петкова инж.Димова инж.Димова инж.Кънчева Филева Матев  
1105 1105 1103 1103 1201 1102 С  
9 а II гр БЕЛ  БЕЛ  Материалознание ОтПП Техническо чертане РПП ЗБУТ ОбПП Математика Физическо възпитание и спорт  
Петкова Петкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Кънчева Филева Матев  
1105 1105 1202 1202 1201 1102 С  
10 а I гр Математика История и цивилизации Философия  Икономика ОбПП БЕЛ УП ОК апарати РПП УП ОК апарати РПП  ПР практика 2 часа
Филева Петрова Петрова инж.Кирова Петкова инж.Кънчева инж.Кънчева инж.Кънчева
1102 1104 1104 1203 1105 1201/2103 1201/2103  
10а II гр Математика История и цивилизации Философия  Икономика ОбПП БЕЛ ЖП вагони РПП Техническа механика РПП ПР практика 2 часа
Филева Петрова Петрова инж.Кирова Петкова инж.Пандъкова инж.Кирова инж.Кънчева
1102 1104 1104 1203 1105 1202 1202  
11 а I гр История и цивилизации ЗБУТ ЗБУТ Математика УП лаб.ел.машини УП лаб.ел.машини УП лаб.ел.машини  
Петрова инж.Кънчева инж.Кънчева Филева инж.Димова инж.Димова инж.Димова  
1104 1201 1201 1102 3101 3101 3101  
11 а II гр История и цивилизации ЗБУТ ЗБУТ Математика Ел.локомотиви УП заваряване УП заваряване  
Петрова инж.Кънчева инж.Кънчева Филева инж.Попов инж.Попов инж.Попов  
1104     1102 1101 4102 4102  
12 а I гр Експлоатация и ремонт Експлоатация и ремонт БЕЛ  БЕЛ  Свят и личност Свят и личност    
инж.Димова инж.Димова Петкова Петкова Петрова Петрова    
1103 1103 1105 1105 1104 1104    
12 а II гр НЖПТ НЖПТ БЕЛ  БЕЛ  Свят и личност Свят и личност    
инж.Пандъкова инж.Пандъкова Петкова Петкова Петрова Петрова    
1202 1202 1105 1105 1104 1104    
               

 

ЧЕТВЪРТЪК
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 а    История и цивилизации Техническа механика РПП Техническа механика РПП Биология и ЗО Електротехника  Английски език Английски език  
  Петрова инж.Кирова инж.Кирова Йорданов инж.Кънчева Ванков Ванков  
  1104 1203 1203 1103 1201 1206 1206  
8 б   Техническа механика РПП Биология и ЗО  Английски език Английски език История и цивилизации БЕЛ  БЕЛ   
  инж.Кирова Йорданов Ванков Ванков Петрова Петкова Петкова  
  1203 1103 1206 1206 1104 1105 1105  
9 а I гр   Руски език  Руски език  Биология и ЗО История и цивилизации Химия и ООС Техническа механика РПП   II - ри часа на класа
  Петкова Петкова Йорданов Петрова Йорданов инж.Кирова   инж.Кирова
  1105 1105 1103 1104 1103 1203   1203
9 а II гр   Руски език  Руски език  Биология и ЗО История и цивилизации Химия и ООС Електротехника РПП Електротехника РПП II - ри часа на класа
  Петкова Петкова Йорданов Петрова Йорданов инж.Кънчева инж.Кънчева инж.Кирова
  1105 1105 1103 1104 1103 1201 1201 1203
10 а I гр   Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Руски еизк  Руски еизк  Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО II - ри часа на класа
  Филева Петрова Петрова Петкова Петкова Матев Йорданов инж.Кънчева
  1102 1104 1104 1105 1105 С 1103 1104
10а II гр   Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Руски еизк  Руски еизк  Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО II - ри часа на класа
  Филева Петрова Петрова Петкова Петкова Матев Йорданов инж.Кънчева
  1102 1104 1104 1105 1105 С 1103 1104
11 а I гр   Английски език  ЕМА ЗИПП УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността Спортни дейности I - III сед.2 часа
  Ванков инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова Матев
  1206 1206 3101 3101 3101 3101 3101 С
11 а IIгр   Английски език  УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността Спортни дейности I - III сед.2 часа
  Ванков инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова Матев
  1206 1202 1202 1202 1202 1202 1202 С
12 a I гр.    Контактни мрежи  Контактни мрежи  БЕЛ ЗИП Математика НЖПТ НЖПТ Физическо възпитание и спорт Спортни дейности  II - IV сед. 2 часа
  инж.Цветкова инж.Цветкова Петкова Филева инж.Чолаков инж.Чолаков Матев Матев
  1201 1201 1105 1102 1102 1102 С С
12 a II гр.    Ел.локомотиви  Ел.локомотиви и вагони БЕЛ ЗИП Математика УП заваряване УП заваряване Физическо възпитание и спорт Спортни дейности  II - IV сед. 2 часа
  инж.Попов инж.Попов Петкова Филева инж.Попов инж.Попов Матев Матев
  1101 1101 1105 1102 4102 4102 С С
 

 

ПЕТЪК
  1 2 3 4 5 6 7 8
8 a  БЕЛ  БЕЛ  Предприемачество ОбПП Философия Информационни тех.   II - ри часа на класа   
Петкова Петкова инж.Кирова Петрова инж.Кънчева   инж.Димова  
1105 1105 1203 1104 1204   1101  
8 б Физическо възпитание и спорт Предприемачество ОбПП Хиния и ООС Материалознание РПП Материалознание РПП Математика    
Матев инж.Кирова Йорданов инж.Пандъкова инж.Пандъкова Филева    
С 1203 1103 1202 1202 1102    
9 а I гр Английски език  Английски език  Философия ЗБУТ РПП Математика Електротехника ОтПП    
Ванков Ванков Петрова инж.Кънчева Филева инж.Кънчева    
1206 1206 1104 1201 1102 1201    
9 а IIгр Английски език  Английски език  Философия ЗБУТ РПП Математика      
Ванков Ванков Петрова инж.Кънчева Филева      
1206 1206 1104 1201 1102      
10 a I гр Философия География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика Биология и ЗО  Химия и ООС    
Петрова Петрова Матев Филева Йорданов Йорданов    
1104 1104 С 1102 1103 1103    
10 а II гр Философия География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика Биология и ЗО  Химия и ООС    
Петрова Петрова Матев Филева Йорданов Йорданов    
1104 1104 С 1102 1103 1103    
11 а I гр Предприемачество  Физическо възпитание и спорт БЕЛ БЕЛ Английски език  Английски език     
инж.Кирова Матев Петкова Петкова Ванков Ванков    
1203 С 1105 1105 1206 1206    
11а II гр Предприемачество  Физическо възпитание и спорт БЕЛ БЕЛ Английски език  Английски език     
инж.Кирова Матев Петкова Петкова Ванков Ванков    
1203 С 1105 1105 1206 1206    
12 а I гр.  Контактни мрежи ЗИПП УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността Производствена практика Производствена практика
инж.Цветкова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Падъкова инж.Падъкова
1201 3101 3101 3101 3101 3101 1202 1202
12 а II гр.  УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността ЗИПП УП по специалността ЗИПП Производствена практика Производствена практика
инж.Попов инж.Попов инж.Попов инж.Попов инж.Попов инж.Попов инж.Пандъкова инж.Пандъкова
1101 1101 1101 1101 1101 1101 1202 1202
             
9а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Градивни елементи Електротехника Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Електротехника Градивни елементи Електротехника Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Информационни технологии Математика Информатика Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Градивни елементи География и икономика Информатика Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Материалознание Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Материалознание Математика Техническо чертане Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Информационни технологии География и икономика Техническо чертане Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език Истори и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Математика Час на класа Информационни технологии Техническа механика Руски език
2 8.55 – 9.40 Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Математика Техническа механика Руски език
3 9.50 – 10.35 География и икономика Физика и астрономия География и икономика Английски език Български език и литература
4 10.55 – 11.40 Психология и логика Електротехника Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Биология и здравно образование
5 11.50 – 12.35 Физическо възпитание и спорт Електротехника Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
6 12.45 – 13.30 Електроника Английски език Български език и литература Информатика История и цивилизация
7 13.50 – 14.35 Електроника Английски език   Информатика  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


10а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Техническо чертане и документиране Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Техническо чертане и документиране География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
5 11.50 – 12.35 Математика Информационни технологии Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика електромонтажна
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Аналогова схемотехника Етика и право Физика и астрономия Учебна практика електромонтажна
7 13.50 – 14.35   Аналогова схемотехника Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Електротехническо чертане Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Електротехническо чертане География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Информационни технологии
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика лабораторна по електрически измервания
5 11.50 – 12.35 Математика Учебна практика по обработка на материалите Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика лабораторна по електрически измервания
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Учебна практика по обработка на материалите Етика и право Физика и астрономия Учебна практика лабораторна по електрически измервания
7 13.50 – 14.35   Учебна практика по обработка на материалите Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10б клас
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Руски език Час на класа Железопътни вагони Български език и литература Английски език
2 8.55 – 9.40 Руски език Информационни технологии Железопътни вагони География и икономика Английски език
3 9.50 – 10.35 Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Икономика
4 10.55 – 11.40 Български език и литература Физика и астрономия Математика Учебна практика по специалността Икономика
5 11.50 – 12.35 Български език и литература История и цивилизация Етика и право Учебна практика по специалността Биология и здравно образование
6 12.45 – 13.30 Математика Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт
7 13.50 – 14.35   Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    11а клас I група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Преносно съобщителни линии
3 9.50 – 10.35 Електрически машини и апарати ЗИПП Български език и литература ЗИП Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника Преносно съобщителни линии
4 10.55 – 11.40 Управление и контрол в гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи История и цивилизация Български език и литература Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Математика Български език и литература Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  11а клас II група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Електрообзавеждане на железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати Електрообзавеждане на железопътен транспорт ЗИПП
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Електрически машини и апарати ЗИПП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания История и цивилизация Електрически машини и апарати Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания Математика Български език и литература  Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  
             
11б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 7.05 – 7.50       Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
1 8.00 – 8.45 Електрически локомотиви Час на класа Електрически локомотиви ЗИПП Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
2 8.55 – 9.40 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП История и цивилизация Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Техническа механика Предприемачество Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Техническа механика Български език и литература Дизелови локомотиви Английски език
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Железопътни вагони ЗИПП Математика Дизелови локомотиви Математика
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Английски език Философия
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт География и икономика СИП Английски език  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  12а клас  I гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Комуникационна техника Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
3 9.50 – 10.35 Математика Комуникационна техника Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Маршрутно релейни гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Мобилни комуникации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика Производствена практика Комуникационна техника ЗИПП  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица Производствена практика    12а клас  II гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Контактни мрежи Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Математика Контактни мрежи Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Тягови подстанции ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Контактни мрежи ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика   Учебна практика по специалността  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   Производствена практика  
9 15.40 - 16.25       Производствена практика