Седмично разписание

 

 

Седмично разписание за I срок на учебната 2019 / 2020година 

ПОНЕДЕЛНИК
  1 2 3 4 5 6 7
8 а  Английски език Английски език Математика  Биология и ЗО ЕлектротехникаРПП ФВС История и цивилизации
Ванков Ванков Филева Йорданов инж.Кънчева Матев Петрова
1206 1206 1102 1103 1201 С 1104
8 б Предприемачество ОбПП Математика  Материалознание  ОтПП ФВС Техническа мех.РПП Техническа мех. РПП Биология и ЗО
инж.Кирова Филева инж.Пандъкова Матев инж.Кирова инж.Кирова Йорданов 
1203 1102 1202 С 1203 1203 1103
9а I гр Ел.техническо чертане РПП Ел.техническо чертане РПП История и цивилизации ЗБУТ РПП Математика Химия и ООС  
инж.Кънчева инж.Кънчева Петорва инж.Кънчева Филева Йорданов  
1201 1201 1104 1201 1102 1103  
9а II гр Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП История и цивилизации ЗБУТ РПП Математика Химия и ООС  
инж.Пандъкова инж.Пандъкова Петорва инж.Кънчева Филева Йорданов  
1202 1202 1104   1102 1103  
10а I гр Биология и ЗО  Руски език Руски език История и цивилизации Философия  Английски език Английски език
Йорданов Петкова Петкова Петрова Петрова Ванков Ванков
1103 1105 1105 1104 1104 1206 1206
10a II гр Биология и ЗО  Руски език Руски език История и цивилизации Философия  Английски език Английски език
Йорданов Петкова Петкова Петрова Петрова Ванков Ванков
1103 1105 1105 1104 1104 1206 1206
11а I гр БЕЛ История и цивилизация УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността
Петкова Петрова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова
1105 1104 3101 3101 3101 3101 3101
11а II гр БЕЛ История и цивилизация Тех.механика Тех.механика Ел.локомотиви ЗИПП УП заваряване  УП заваряване 
Петкова Петрова инж.Кирова инж.Кирова инж.Петров инж.Петров инж.Петров
1105 1104 1203 1203 1101 4102 4102
  Монтаж и ремонт Монтаж и ремонт Английски език Английски език БЕЛ БЕЛ ФВС
12 а   инж.Димова инж.Димова Ванков Ванков Петкова Петкова Матев
I гр. 3102 3102 1206 1206 1105 1105 С
12 а IIгр.  ЕЛВ ЕЛВ Английски език Английски език БЕЛ БЕЛ ФВС
инж.Петров инж.Петров Ванков Ванков Петкова Петкова Матев
1101 1101 1206 1206 1105 1105 С
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВТОРНИК
  1 2 3 4 5 6 7
8 а    Час на класа Информационни технологии ОПП Географияи и икономика Математика Материалознание РПП Материалознание РПП  
инж.Димова инж.Кънчева Петрова Филева инж.Пандъкова инж.Пандъкова  
1101 1204 1104 1102 1202 1202  
8 б Час на класа Географияи и икономика БЕЛ БЕЛ Английски език Английски език Математика
инж.Пандъкова Петрова Петкова Петкова Ванков Ванков Филева
1202 1104 1105 1105 1206 1206 1102
9 а I гр Час на класа  Ел.енергетика РПП Техническа механика РПП Музика География и икономика БЕЛ БЕЛ
инж.Кирова инж.Димова инж.Кирова Матев Петрова Петкова Петкова
1203 1201 1203 1103 1104 1105 1105
9 а II гр Час на класа  Материалознание ОтПП Електротехника РПП Музика География и икономика БЕЛ БЕЛ
инж.Кирова инж.Пандъкова инж.Кънчева Матев Петрова Петкова Петкова
1203 1202 1103 1103 1104 1105 1105
10а I гр Час на класа Математика ФВС География и икономика БЕЛ УП ОК апарати РПП УП ОК апарати РПП
инж.Кънчева Филева Матев Петрова Петкова инж.Кънчева инж.Кънчева
1104 1102 С 1104 1105 2103 2103
10 а II гр Час на класа Математика ФВС География и икономика БЕЛ УП общопроф.уменияОтПП УП общопроф.уменияОтПП
инж.Кънчева Филева Матев Петрова Петкова инж.Петров инж.Петров
1104 1102 С 1104 1105 4103 4103
11 а I  гр Час на класа Предприемачество Английски език Английски език Математика Философия ФВС
Матев инж.Кирова Ванков Ванков Филева Петрова Матев
1103 1203 1206 1206 1102 1104 С
11а II гр Час на класа Предприемачество Английски език Английски език Математика Философия ФВС
Матев инж.Кирова Ванков Ванков Филева Петрова Матев
1103 1203 1206 1206 1102 1104 С
12а I гр. Час на класа БЕЛ Математика ЕОЖПТ ЕОЖПТ ФВС  
Петкова Петкова Филева инж.Димова инж.Димова Матев  
1105 1105 1102 1201 1201 С  
  Час на класа БЕЛ Математика УП заваряване УП заваряване ФВС  
12 а II гр Петкова Петкова Филева инж.Петров инж.Петров Матев  
  1105 1105 1102 4102 4102 С  
                 
                 

 

СРЯДА
  1 2 3 4 5 6 7
8 а  Математика БЕЛ  БЕЛ  ФВС  УП общопроф.уменияРПП УП общопроф.уменияРПП УП общопроф.уменияРПП
Филева Петкова Петкова Матев инж.Петров инж.Петров инж.Петров
1102 1105 1105 С 4103 4103 4103
8 б Техническо чертане РПП  Техническо чертане РПП Физика и астрономия БЕЛ БЕЛ  История и цивилизации  
инж.Кирова инж.Кирова Филева Петкова Петкова Петрова  
1203 1203 1102 1105 1105 1104  
9а I гр История и цивилизации ФВС Информационни технологии ОПП Математика Английски език Английски език Физика и астрономия
Петрова Матев инж.Кънчева Филева Ванков Ванков Филева
1104 С  1204 1102 1206 1206 1102
9 а II гр История и цивилизации ФВС Информационни технологии ОПП Математика Английски език Английски език Физика и астрономия
Петрова Матев инж.Кънчева Филева Ванков Ванков Филева
1104 С  1204 1102 1206 1206 1102
10 а I гр Изобразително изк. ОПП Физика и астронимия  Музика  История и цивилизации Електротехника ОтПП ТСА РПП  
Матев Филева Ванков Петрова инж.Кънчева инж.Кънчева  
1103 1102 1206 1104 1201 1201  
10а II гр Изобразително изк. ОПП Физика и астронимия  Музика  История и цивилизации ТСРМ ОтПП ТСРМ ОтПП Информационни технологии ОПП
Матев Филева Ванков Петрова инж.Кирова инж.Кирова инж.Кънчева
1103 1102 1206 1104 1203 1203 1204
11 а I гр ЕМА ЕМА ЕМА ЗИПП ЕОЖПТ ЗИПП История и цивилизация БЕЛ ЗИП   
инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова Петрова Петкова  
1201 1201 1201 1201 1104 1105  
11 а II гр Ел. локомотиви Ел.локомотиви  Диз.локомотиви Диз.локомотиви История и цивилизация БЕЛ ЗИП   
инж.Петров инж.Петров инж.Петров инж.Петров Петрова Петкова  
1101 1101 1101 1101 1104 1105  
12 а I гр БЕЛ ЗИП  Свят и личност  Свят и личност  Контактни мрежи  Контактни мрежи  Контактни мрежи ЗИПП  
Петкова Петрова Петрова инж.Цветкова инж.Цветкова инж.Цветкова  
1105 1104 1104 1103 1103 1103  
12 а II гр БЕЛ ЗИП  Свят и личност  Свят и личност  РПЖПС РПЖПС НЖПТ  
Петкова Петрова Петрова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова  
1105 1104 1104 1202 1202 1202  
               

ЧЕТВЪРТЪК

  0 1 2 3 4 5 6 7
8 а    Биология и ЗО История и цивилизации Физика и астрономия Предприемачество ОбПП  Химия и ООС Английски език Английски език
  Йорданов Петрова Филева инж.Кирова Йорданов Ванков Ванков
  1103 1104 1102 1203 1103 1206 1206
8 б   Информационни технологии Математика История и цивилизации ФВС УП общопроф.уменияРПП УП общопроф.уменияРПП УП общопроф.уменияРПП
  инж.Кънчева Филева Петрова Матев инж.Петров инж.Петров инж.Петров
  1204 1102 1104 С      
9 а I гр   БЕЛ  Електротехника ОтПП Електротехника РПП Биология и ЗО УП обработка на метериали ОтПП УП обработка на метериали РПП УП обработка на метериали РПП
  Петкова инж.Кънчева инж.Кънчева Йорданов инж.Кирова инж.Кирова инж.Кирова
  1105 1103 1103 1103 4102 4102 4102
9 а II гр   БЕЛ  Техническа механикаОтПП Техническа механика ОтПП Биология и ЗО УП общопроф.умения РПП УП общопроф.умения РПП УП общопроф.уменияРПП
  Петкова инж.Кирова инж.Кирова Йорданов инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова
  1105 1203 1203 1103 4102 4102 4102
10 а I гр   Математика БЕЛ БЕЛ История и цивилизации Философия Биология и ЗО Химия и ООС
  Филева Петкова Петкова Петрова Петрова Йорданов Йорданов
  1102 1105 1105 1104 1104 1103 1103
10а II гр   Математика БЕЛ БЕЛ История и цивилизации Философия Биология и ЗО Химия и ООС
  Филева Петкова Петкова Петрова Петрова Йорданов Йорданов
  1102 1105 1105 1104 1104 1103 1103
11 а I гр   ЕОЖПТ ЕОЖПТ ФВС Английски език  БЕЛ  БЕЛ  Математика
  инж.Димова инж.Димова Матев Ванков Петкова Петкова Филева
  1206 1206 С 1206 1105 1105 1102
11 а IIгр   Заваряване Заваряване ФВС Английски език  БЕЛ  БЕЛ  Математика
  инж.Пандъкова инж.Пандъкова Матев Ванков Петкова Петкова Филева
  1202 1202 С 1206 1105 1105 1102
12 a I гр.    Тягови подстанции Тягови подстанции Проектиране Проектиране Английски език  Математика  
  инж.Цветкова инж.Цветкова инж.Димова инж.Димова Ванков Филева  
  1201 1201 1201 1201 1206 1102  
12 a II гр.    Ел.локомотиви Ел.локомотиви Влакови спирачки Влакови спирачки Английски език  Математика  
  инж.Петров инж.Петров инж.Пандъкова инж.Пандъкова Ванков Филева  
  1101 1101 1202 1202 1206 1102

 

 

 

ПЕТЪК

  1 2 3 4 5 6 7 8
8 a  БЕЛ БЕЛ Философия Физика и астрономия  Техническо чертане ОтПП Техническо чертане ОтПП    
Петкова Петкова Петрова Филева инж.Кирова инж.Кирова    
1105 1105 1104 1102 1203 1203    
8 б Английски език  Английски език  Физика и астрономия Философия  Биология и ЗО Химия и ООС    
Ванков Ванков Филева Петрова Йорданов Йорданов    
1206 1206 1102 1104 1103 1103    
9 а I гр Математика Философия  Руски език  Руски език  Изобразит.изкуство ФВС    
Филева Петрова Петкова Петкова Матев Матев    
1102 1104 1105 1105 1104 С    
9 а IIгр Математика Философия  Руски език  Руски език  Изобразит.изкуство ФВС    
Филева Петрова Петкова Петкова Матев Матев    
1102 1104 1105 1105 1104 С    
10 a I гр География и икономика  Химия и ООС Икономика ФВС Физика и астрономия Информационни технологии ОПП    
Петрова Йорданов инж.Кирова Матев Филева инж.Кънчева    
1104 1103 1203 С 1102 1204    
10 а II гр География и икономика  Химия и ООС Икономика ФВС Физика и астрономия      
Петрова Йорданов инж.Кирова Матев Филева      
1104 1103 1203 С 1102      
11 а I гр Предприемачество  Ел.инсталации Ел.инсталации УП ел.монтажна  УП ел.монтажна  УП ел.монтажна     
инж.Кирова инж.Кънчева инж.Кънчева инж.Чолаков инж.Чолаков инж.Чолаков    
1203 1201 1201 2102 2102 2102    
11а II гр Предприемачество  ЖП вагони ЗИПП УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността    
инж.Кирова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова инж.Пандъкова    
1203 1202 1202 1202 1202 1202    
12 а I гр.  Тягови подстанции ЗИПП УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността Производствена практика Производствена практика
инж.Цветкова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Димова инж.Падъкова инж.Падъкова
1201 3101 3101 3101 3101 3101 1202 1202
12 а II гр.  УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността УП по специалността ЗИПП УП по специалността ЗИПП Производствена практика Производствена практика
инж.Петров инж.Петров инж.Петров инж.Петров инж.Петров инж.Петров инж.Пандъкова инж.Пандъкова
1101 1101 1101 1101 1101 1101 1202 1202
             
9а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Градивни елементи Електротехника Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Електротехника Градивни елементи Електротехника Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Информационни технологии Математика Информатика Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Градивни елементи География и икономика Информатика Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Материалознание Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Материалознание Математика Техническо чертане Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Информационни технологии География и икономика Техническо чертане Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език Истори и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Математика Час на класа Информационни технологии Техническа механика Руски език
2 8.55 – 9.40 Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Математика Техническа механика Руски език
3 9.50 – 10.35 География и икономика Физика и астрономия География и икономика Английски език Български език и литература
4 10.55 – 11.40 Психология и логика Електротехника Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Биология и здравно образование
5 11.50 – 12.35 Физическо възпитание и спорт Електротехника Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
6 12.45 – 13.30 Електроника Английски език Български език и литература Информатика История и цивилизация
7 13.50 – 14.35 Електроника Английски език   Информатика  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


10а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Техническо чертане и документиране Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Техническо чертане и документиране География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
5 11.50 – 12.35 Математика Информационни технологии Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика електромонтажна
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Аналогова схемотехника Етика и право Физика и астрономия Учебна практика електромонтажна
7 13.50 – 14.35   Аналогова схемотехника Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Електротехническо чертане Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Електротехническо чертане География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Информационни технологии
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика лабораторна по електрически измервания
5 11.50 – 12.35 Математика Учебна практика по обработка на материалите Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика лабораторна по електрически измервания
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Учебна практика по обработка на материалите Етика и право Физика и астрономия Учебна практика лабораторна по електрически измервания
7 13.50 – 14.35   Учебна практика по обработка на материалите Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10б клас
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Руски език Час на класа Железопътни вагони Български език и литература Английски език
2 8.55 – 9.40 Руски език Информационни технологии Железопътни вагони География и икономика Английски език
3 9.50 – 10.35 Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Икономика
4 10.55 – 11.40 Български език и литература Физика и астрономия Математика Учебна практика по специалността Икономика
5 11.50 – 12.35 Български език и литература История и цивилизация Етика и право Учебна практика по специалността Биология и здравно образование
6 12.45 – 13.30 Математика Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт
7 13.50 – 14.35   Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    11а клас I група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Преносно съобщителни линии
3 9.50 – 10.35 Електрически машини и апарати ЗИПП Български език и литература ЗИП Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника Преносно съобщителни линии
4 10.55 – 11.40 Управление и контрол в гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи История и цивилизация Български език и литература Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Математика Български език и литература Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  11а клас II група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Електрообзавеждане на железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати Електрообзавеждане на железопътен транспорт ЗИПП
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Електрически машини и апарати ЗИПП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания История и цивилизация Електрически машини и апарати Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания Математика Български език и литература  Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  
             
11б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 7.05 – 7.50       Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
1 8.00 – 8.45 Електрически локомотиви Час на класа Електрически локомотиви ЗИПП Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
2 8.55 – 9.40 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП История и цивилизация Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Техническа механика Предприемачество Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Техническа механика Български език и литература Дизелови локомотиви Английски език
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Железопътни вагони ЗИПП Математика Дизелови локомотиви Математика
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Английски език Философия
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт География и икономика СИП Английски език  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  12а клас  I гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Комуникационна техника Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
3 9.50 – 10.35 Математика Комуникационна техника Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Маршрутно релейни гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Мобилни комуникации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика Производствена практика Комуникационна техника ЗИПП  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица Производствена практика    12а клас  II гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Контактни мрежи Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Математика Контактни мрежи Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Тягови подстанции ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Контактни мрежи ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика   Учебна практика по специалността  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   Производствена практика  
9 15.40 - 16.25       Производствена практика