Седмично разписание

 

Седмично разписание за учебната 2020/ 2021 година

I - ви учебен срок 


ПОНЕДЕЛНИК
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  История и цивилизации Информационни технологии Математика  Електротехника РПП  Химия и ООС Техническо чертане ОтПП  Техническо чертане ОтПП  Спортни дейности I и  III сед. 14:35/16:00  

 Петрова  

1105

 инж. Кънчева  1105

   Филева   

  1105

 инж. Генчева           1105     Йорданов  1105 инж. Кирова  1105 инж. Кирова  1105 Матев  
8 б I гр. Електротехника РПП История и цивилизации Химия и ООС Математика  ФВС Философия II Час на класа Спортни дейности II и  IV сед. 14:35/16:00  
инж. Генчева Петрова Йорданов Филева Матев Петрова инж.Попов  14:35/16:00  
1103 1103 1103 1103 С 1103 1103 Матев  
8 б II гр. Материалознание РПП История и цивилизации Химия и ООС Математика  ФВС Философия II Час на класа    
инжПандъкова Петрова Йорданов Филева Матев Петрова инж.Попов    
1104 1103 1103 1103 С 1103 1103    
9 а  Информационни технологии Математика Изобразително изкуство  Английски език Английски език Електротехника ОтПП История и цивилизации    
инж. Кънчева Филева Ленова Ванков Ванков инж. Димова Петрова    
1204 1201 1201 1201 1201 1201 1201    
9 б Изобразително изкуство  Техническа механика ОтПП  Електротехника РПП Електротехника  История и цивилизации Математика ФВС     
Ленова инж. Кирова инж. Димова инж. Димова Петрова Филева Матев     
1206 1206 1206 1206 1206 1206 С    
10 а I гр. БЕЛ  БЕЛ  Икономика  История и цивилизации Математика ФВС Биология и ЗО    
Петкова Петкова инж. Кирова Петрова Филева Матев Йорданов    
1203 1203 1203 1203 1203 С 1203    
10а II гр БЕЛ  БЕЛ  Икономика  История и цивилизации Математика ФВС Биология и ЗО    
Петкова Петкова инж. Кирова Петрова Филева Матев Йорданов    
1203 1203 1203 1203 1203 С 1203    
11а I гр Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Ком. Техника СПП  Ком. Техника СПП  УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП УП ком. системи СПП    
Ванков Ванков инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева    
1102 1102 2103 2103 2103 2103 2103    
  Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП Чужд ез. по проф. АЕ ОбПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП УП по специалността СПП    
11а   Ванков Ванков инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова    
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102    
12а Iгр.  Проектиране Проектиране ФВС БЕЛ  БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ      
инж. Димова инж. Димова Матев Петкова Петкова Ванков  
3101 3101 С 1101 1101 1101  
12а IIгр.  Ел. локомотиви  Ел. локомотиви  ФВС БЕЛ  БЕЛ  Чужд ез. по проф. АЕ      
инж. Попов инж. Попов Матев Петкова Петкова Ванков

 

1101 1101 С 1101 1101 1101  

 

ВТОРНИК
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  Час на класа  Физика  Английски език  Английски език  УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП II Час на класа  
Петкова            1105  Филева        1105 Ванков                1105 Ванков                 1105 инж. Генчева           4102 инж. Генчева           4102 инж. Генчева           4102 Петкова 1105  
8 б I гр. Час на класа  БЕЛ БЕЛ Информационни технологии Физика  Английски език  Английски език     
инж. Попов  Ленова Ленова инж. Кънчева Филева Ванков Ванков    
1103 1103 1103 1204 1103 1103 1103    
8 б II гр. Час на класа  БЕЛ БЕЛ Информационни технологии Физика  Английски език  Английски език     
инж. Попов  Ленова Ленова инж. Кънчева Филева Ванков Ванков    
1103 1103 1103 1204 1103 1103 1103    
9 а  Час на класа  ТСА РПП ТСА РПП Химния и ООС ФВС  БЕЛ  БЕЛ  Спортни дейности I и III сед.  
инж. Димова инж. Генчева инж. Генчева Йорданов Матев Ленова Ленова 14:35/16:00  
1201 1201 1201 1201 С 1201 1201 Матев  
9 б Час на класа  Техническа механика РПП  Техническа механика РПП  Техническо чертане РПП Информационни технологии Физика  История и цивилизации Спортни дейности II и IV сед.  
инж. Пандъкова инж. Кирова инж. Кирова инж. Пандъкова инж. Кънчева Филева Петрова 14:35/16:00  
1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 Матев  
10 а I гр. Час на класа  Химия и ООС Философия Електротехника ОтПП  Електротехника ОтПП  Руски език  Руски език     
инж. Кирова Йорданов Петрова инж. Димова инж. Димова Петкова Петкова    
1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203    
10а II гр Час на класа  Химия и ООС Философия ТСРМ ОтПП ТСРМ ОтПП Руски език  Руски език     
инж. Кирова Йорданов Петрова инж. Кирова инж. Кирова Петкова Петкова    
1203 1203 1203 1202 1202 1203 1203    
11а I гр Час на класа  Гражданско образование Математика Руски език Руски език Гарови централизации СПП Гарови централизации СПП II Час на класа  
инж. Кънчева Петрова Филева Петкова Петкова инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева  
1102 1102 1102 1102 1102 2103 2103 1102  
  Час на класа  Гражданско образование Математика Руски език Руски език УП заваряване ОтПП УП заваряване ОтПП II Час на класа  
11а   инж. Кънчева Петрова Филева Петкова Петкова инж. Попов инж. Попов инж. Кънчева  
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 4102 4102 1102  
12а Iгр.  Час на класа  Монтаж и ремонт Монтаж и ремонт ФВС  Свят и личност Свят и личност II Час на класа    
Матев инж. Димова инж. Димова Матев Петрова Петрова Матев
1101 3101 3101 С 1101 1101 1101
12а IIгр.  Час на класа  РПЖПС  РПЖПС  ФВС  Свят и личност Свят и личност II Час на класа    
Матев инж. Пандъкова инж. Пандъкова Матев Петрова Петрова Матев
1101 1101 1101 С 1101 1101 1101

 

СРЯДА
  1 2 3 4 5 6 7 8
8 а  География и икономика Математика ФВС  Предприемачество ОбПП  Биология и ЗО Материалознание РПП Материалознание РПП  
Петрова          1105 Филева             1105 Матев                     С инж. Кирова     1105 Йорданов         1105 инж. Станчев    1105 инж. Станчев  1105  
8 б I гр. Математика  Градивни елементи ОтПП Градивни елементи ОтПП Биология и ЗО  Английски език  Английски език  География и икономика  
Филева инж. Кънчева инж. Кънчева Йорданов Ванков Ванков Петрова  
1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103  
8 б II гр. Математика  Техническа механика РПП  Техническа механика ОтПП  Биология и ЗО  Английски език  Английски език  География и икономика  
Филева инж. Кирова инж. Кирова Йорданов Ванков Ванков Петрова  
1103 1104 1104 1103 1103 1103 1103  
9 а  ЗБУТ РПП ЗБУТ РПП Биология и ЗО  География и икономика  ФВС  Математика  II Час на класа  
инж. Генчева инж. Генчева Йорданов Петрова Матев Филева инж. Димова  
1201 1201 1201 1201 С 1201 1201  
9 б БЕЛ  БЕЛ  Английски език  Английски език  Математика География и икономика  Биология и ЗО II Час на класа
Ленова Ленова Ванков Ванков Филева Петрова Йорданов инж.Пандъкова
1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
10 а I гр. ЕОЖПТ РПП История и цивилизации Изобраз. изкуство Информационни технологии География и икономика  ФВС  Физика  Спортни дейности I и III сед.
инж. Димова Петрова Ленова инж. Кънчева Петрова Матев Филева 14:35/16:00
1203 1203 1203 1204 1203 С 1203 Матев
10а II гр ЖП вагони РПП История и цивилизации Изобраз. изкуство Информационни технологии География и икономика  ФВС  Физика  Спортни дейности I и III сед.
инж. Пандъкова Петрова Ленова инж. Кънчева Петрова Матев Филева 14:35/16:00
1202 1203 1203 1204 1203 С 1203 Матев
11а I гр БЕЛ  БЕЛ  ЕМА РПП ЕМА РПП УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП УП схемотехника ОтПП Спортни дейности II и IV сед.
Петкова Петкова инж. Димова инж. Димова инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева 14:35/16:00
1102 1102 2103 2103 2103 2103 2103 Матев
  БЕЛ  БЕЛ  Влакови спирачки РПП  Ел. локотиви СПП Ел. локотиви СПП ЖП вагони СПП ЖП вагони СПП Спортни дейности II и IV сед.
11а   Петкова Петкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов инж. Пандъкова инж. Пандъкова 14:35/16:00
II гр. 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 Матев
12а Iгр.  Чужд ез. по проф. АЕ Чужд ез. по проф. АЕ Математика БЕЛ ЗИП КМ ЗИПП КМ  КМ   
Ванков Ванков Филева Петкова инж. Димова инж. Димова инж. Димова
1101 1101 1101 1101 3101 3101 3101
12а IIгр.  Чужд ез. по проф. АЕ Чужд ез. по проф. АЕ Математика БЕЛ ЗИП НЖПТ  УП заваряване  УП заваряване   
Ванков Ванков Филева Петкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов
1101 1101 1101 1101 1101 4102 4102
ЧЕТВЪРТЪК              
 
1 2 3 4 5 6 7 8              
8 а 
БЕЛ БЕЛ Биология и ЗО Математика История и цивилизации Английски език  Английски език                 

Ленова             1105 Ленова              1105 Йорданов         1105 Филева              1105 Петрова            1105 Ванков              1105 Ванков              1105                
8 б I гр.   ФВС  История и цивилизации Ел. тех. Материали РПП Ел. тех. Материали РПП БЕЛ  БЕЛ  Математика                
  Матев Петрова инж. Генчева инж. Генчева Ленова Ленова Филева                
  С 1103 1103 1103 1103 1103 1103                
8 б II гр.   ФВС  История и цивилизации Техническо чертане РПП Техническо чертане РПП БЕЛ  БЕЛ  Математика                
  Матев Петрова инж. Кирова инж. Кирова Ленова Ленова Филева                
  С 1103 1104 1104 1103 1103 1103                
9 а    Руски език  Руски език  Физика  История и цивилизации УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП УП ОС апарати РПП                
  Петкова Петкова Филева Петрова инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева                
  1201 1201 1201 1201 2102 2102 2102                
9 б   Математика ФВС Руски език  Руски език  УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП                
  Филева Матев Петкова Петкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Пандъкова                
  1206 С 1206 1206 4102 4102 4102                
10 а I гр.   История и цивилизации Математика  Английски език  Английски език  Биология и ЗО Техническо чертане ОтПП II Час на класа                
  Петрова Филева Ванков Ванков Йорданов инж. Кирова инж.Кирова                
  1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203                
10а II гр   История и цивилизации Математика  Английски език  Английски език  Биология и ЗО Електротехника ОтПП II Час на класа                
  Петрова Филева Ванков Ванков Йорданов инж. Димова инж.Кирова                
  1203 1203 1203 1203 1203 1202 1203                
11а I гр
ТСА СПП Аналогова схем. ОтПП МГА СПП ФВС  УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП УП ОС системи СПП                

инж. Генчева инж. Кънчева инж. Чолаков Матев инж. Кънчева инж. Кънчева инж. Кънчева                

2103 2103 2103 С 2103 2103 2103                                                      
 
Електроника ОтПП АУЖПТ СПП Вл. Спирачки СПП ФВС  ТСРМ ОтПП Диз. Локомотиви СПП Диз. Локомотиви СПП                
11а  
инж. Кънчева инж. Чолаков инж. Пандъкова Матев инж. Кирова инж. Попов инж. Попов                
II гр.
1102 1102 1102 С 1102 1102 1102                
12а Iгр. 
ЕОЖПТ  ЕОЖПТ  ТП  ТП  БЕЛ  Математика Спортни дейности I и III сед.                

инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова Петкова Филева 14:35/16:00              

3101 3101 3101 3101 1101 1101 Матев              
12а IIгр. 
Вл. Спирачки Вл. Спирачки ЕЛВ ЕЛВ БЕЛ  Математика Спортни дейности I и III сед.                

инж. Пандъкова инж. Пандъкова инж. Попов инж. Попов Петкова Филева 14:35/16:00              

1101 1101 1101 1101 1101 1101 Матев              


ПЕТЪК

 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 а  Физика ФВС БЕЛ БЕЛ Философия         
Филева            1105 Матев                    С Ленова             1105 Ленова             1105 Петрова             1105        
8 б I гр. Предприемачество ОбПП  Физика Биология и ЗО УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП      
инж. Кирова Филева Йорданов инж. Генчева инж. Генчева инж. Генчева      
1103 1103 1103 4103 4103 4103      
8 б II гр. Предприемачество ОбПП  Физика Биология и ЗО УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП УП общопроф. умения РПП      
инж. Кирова Филева Йорданов инж. Станчев инж. Станчев инж. Станчев      
1103 1103 1103 4102 4102 4102      
9 а  Трансп. Техника РПП Трансп. Техника РПП Философия Музика  Математика БЕЛ       
инж. Пандъкова инж. Пандъкова Петрова Ванков Филева Ленова      
1201 1201 1201 1201 1201 1201      
9 б БЕЛ  ЗБУТ РПП ЗБУТ РПП Философия  Химия и ООС Музика       
Ленова инж. Кирова инж. Кирова Петрова Йорданов Ванков      
1206 1206 1206 1206 1206 1206      
10 а I гр. География и икономика Философия БЕЛ Физика  Музика Химия и ООС      
Петрова Петрова Петкова Филева Ванков Йорданов      
1203 1203 1203 1203 1203 1203      
10а II гр География и икономика Философия БЕЛ Физика  Музика Химия и ООС      
Петрова Петрова Петкова Филева Ванков Йорданов      
1203 1203 1203 1203 1203 1203      
11а I гр ФВС БЕЛ  Математика Циф. Схемотехника ОтПП Прен.линии СПП        
Матев                    С Петкова Филева инж. Кънчева инж. Кънчева        
С 1102 1102 2103 2103        
  ФВС БЕЛ  Математика НЖПТ СПП Заваряване ОтПП        
11а   Матев Петкова Филева инж. Пандъкова инж. Пандъкова        
II гр. С 1102 1102 1102 1102        
12а Iгр.  ТП ЗИПП УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  Пр. Практика 2 часа    
инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Димова инж. Попов  
3101 3101 3101 3101 3101 3101 1101  
12а IIгр.  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността  УП по специалността ЗИПП  УП по специалността ЗИПП  Пр. Практика 2 часа    
инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов инж. Попов  
1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101  

 

9а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Градивни елементи Електротехника Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Електротехника Градивни елементи Електротехника Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Информационни технологии Математика Информатика Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Градивни елементи География и икономика Информатика Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Химия и опазване на околната среда Час на класа Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
2 8.55 – 9.40 Математика Материалознание Технология на сглобяване и ремонт на машините Информатика Български език и литература
3 9.50 – 10.35 Български език и литература Материалознание Математика Техническо чертане Руски език
4 10.55 – 11.40 География и икономика Информационни технологии География и икономика Техническо чертане Руски език
5 11.50 – 12.35 Психология и логика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език Истори и цивилизация
6 12.45 – 13.30 Английски език Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 13.50 – 14.35 Английски език История и цивилизация   Физика и астрономия  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


9б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Математика Час на класа Информационни технологии Техническа механика Руски език
2 8.55 – 9.40 Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Математика Техническа механика Руски език
3 9.50 – 10.35 География и икономика Физика и астрономия География и икономика Английски език Български език и литература
4 10.55 – 11.40 Психология и логика Електротехника Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Биология и здравно образование
5 11.50 – 12.35 Физическо възпитание и спорт Електротехника Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
6 12.45 – 13.30 Електроника Английски език Български език и литература Информатика История и цивилизация
7 13.50 – 14.35 Електроника Английски език   Информатика  
8 14.45 – 15.30       Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица  


10а клас І група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Техническо чертане и документиране Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Техническо чертане и документиране География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика електромонтажна
5 11.50 – 12.35 Математика Информационни технологии Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика електромонтажна
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Аналогова схемотехника Етика и право Физика и астрономия Учебна практика електромонтажна
7 13.50 – 14.35   Аналогова схемотехника Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10а клас ІІ група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Електротехническо чертане Час на класа Български език и литература География и икономика Икономика
2 8.55 – 9.40 Електротехническо чертане География и икономика Български език и литература История и цивилизация Икономика
3 9.50 – 10.35 Английски език Български език и литература Английски език Руски език Информационни технологии
4 10.55 – 11.40 Английски език История и цивилизация Английски език Руски език Учебна практика лабораторна по електрически измервания
5 11.50 – 12.35 Математика Учебна практика по обработка на материалите Химия и опазване на околната среда Математика Учебна практика лабораторна по електрически измервания
6 12.45 – 13.30 Физическо възпитание и спорт Учебна практика по обработка на материалите Етика и право Физика и астрономия Учебна практика лабораторна по електрически измервания
7 13.50 – 14.35   Учебна практика по обработка на материалите Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    10б клас
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Руски език Час на класа Железопътни вагони Български език и литература Английски език
2 8.55 – 9.40 Руски език Информационни технологии Железопътни вагони География и икономика Английски език
3 9.50 – 10.35 Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Икономика
4 10.55 – 11.40 Български език и литература Физика и астрономия Математика Учебна практика по специалността Икономика
5 11.50 – 12.35 Български език и литература История и цивилизация Етика и право Учебна практика по специалността Биология и здравно образование
6 12.45 – 13.30 Математика Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт
7 13.50 – 14.35   Техническа механика Английски език Учебна практика по специалността  
8 14.45 – 15.30     Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица    11а клас I група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Преносно съобщителни линии
3 9.50 – 10.35 Електрически машини и апарати ЗИПП Български език и литература ЗИП Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника Преносно съобщителни линии
4 10.55 – 11.40 Управление и контрол в гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Управление и контрол в гарови централизации  Цифрова схемотехника История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи История и цивилизация Български език и литература Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи Математика Български език и литература Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика лабораторна Учебна практика по осигурителни комуникационни системи География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  11а клас II група
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Български език и литература Час на класа Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество
2 8.55 – 9.40 Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Здравословни и безопасни условия на труд Електрообзавеждане на железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати Електрообзавеждане на железопътен транспорт ЗИПП
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Електрически машини и апарати ЗИПП Електрообзавеждане на железопътен транспорт Електрически машини и апарати История и цивилизация
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания История и цивилизация Електрически машини и апарати Философия
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания Математика Български език и литература  Математика
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Учебна практика лабораторна по електрически измервания География и икономика СИП Физическо възпитание и спорт  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  
             
11б клас 
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 7.05 – 7.50       Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
1 8.00 – 8.45 Електрически локомотиви Час на класа Електрически локомотиви ЗИПП Учебна практика по заваряване І гр. Учебна практика по заваряване ІІ гр.
2 8.55 – 9.40 Учебна практика по специалността Български език и литература ЗИП История и цивилизация Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
3 9.50 – 10.35 Учебна практика по специалността Техническа механика Предприемачество Български език и литература Здравословни и безопасни условия на труд
4 10.55 – 11.40 Учебна практика по специалността Техническа механика Български език и литература Дизелови локомотиви Английски език
5 11.50 – 12.35 Учебна практика по специалността Железопътни вагони ЗИПП Математика Дизелови локомотиви Математика
6 12.45 – 13.30 Учебна практика по специалността История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Английски език Философия
7 13.50 – 14.35 Учебна практика по специалността Физическо възпитание и спорт География и икономика СИП Английски език  
8 14.45 - 15.30 Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   География и икономика СИП Биология и здравно образование СИП  12а клас  I гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Комуникационна техника Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Маршрутно-релейни и гарови централизации
3 9.50 – 10.35 Математика Комуникационна техника Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Компютъризация в гарови централизации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Маршрутно релейни гарови централизации ЗИПП Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Учебна практика по осигурителни и комуникационни апарати Мобилни комуникации Учебна практика по осигурителни и комуникационни системи
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика Производствена практика Комуникационна техника ЗИПП  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица Производствена практика    12а клас  II гр.
    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8.00 – 8.45 Свят и личност Час на класа Български език и литература Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
2 8.55 – 9.40 Свят и личност Контактни мрежи Български език и литература ЗИП Чужд език по професията Нормативи за железопътен транспорт
3 9.50 – 10.35 Математика Контактни мрежи Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
4 10.55 – 11.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Тягови подстанции Учебна практика по специалността Автоматизация и управление
5 11.50 – 12.35 Чужд език по професията Български език и литература Тягови подстанции ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
6 12.45 – 13.30 География и икономика СИП Български език и литература Контактни мрежи ЗИПП Учебна практика по специалността Експлоатация и ремонт
7 13.50 – 14.35 География и икономика СИП Математика   Учебна практика по специалността  
8 14.45 - 15.30   Физическо възпитание и спорт - за спортни дейности на открито - модул 2 часа през седмица   Производствена практика  
9 15.40 - 16.25       Производствена практика