Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I - XII клас

05.02.2020 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас 

11.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. - пролетна  за XII клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

20.05.2020 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


09.06.2020 г. – НВО   по БЕЛ на  X клас

11.06.2020 г. - НВО по математика на   X клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2020 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)