Държавни изпити

Държавни зрелостни изпити   2021г

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

Срок за подаване на заявления 01.03.2021 г - 19.03.2021 г

Български език и литература 19.05.2021 г начало 8.00ч.

Втори държавен зрелостен изпит 21.05.2021 г начало 8.00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05.2021 г. - 31.05.2021 г.

Сесия август-септември

Срок за подаване на заявления 01.07.2021 г - 16.07.2021 г

Български език и литература 26.08.2021 г начало 8.00ч.

Втори държавен зрелостен изпит 27.08.2021 г начало 8.00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 30.08.2021 г. - 02.09.2021 г.

Държавни квалификационни изпити

Провеждане на държавни изпити за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация през учебната 2020  /2021 година.

І. Сесия януари 2021 година 

1.  Изпит по Теория на професията /специалността/ за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация –  

                   21.01.2021 г. -  начало 8.00 часа;

     Срок за подаване на заявления   до 21.12.2020 г.

2. График за провеждане на държавни изпити по Практика на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация - начало 8.00 часа.

Професия /специалност/

Професионална квалификационна степен

Дати за провеждане на държавни изпити

Срок за подаване на заявления

1.

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІ-ра степен

14.01 и 15.01.21 г.

до 21.12.2020 г

2.

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІІ – та степен

18.01 и 19.01.21 г.

до 21.12.2020 г

3.

Локомотиви и вагони

ІІ-ра степен

14.01 и 15.01.21 г.

до 21.12.2020 г

4.

Локомотиви и вагони

ІІІ-та степен

18.01 и 19.01.21 г.

до 21.12.2020г

5.

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІ-ра степен

14.01 и 15.01.21 г.

до 21.12.2020 г

6.

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІІ-та степен

18.01 и 19.01.21 г.

до 21.12.2020 г

 

ІІ. Сесия юни - юли 2021 година

1. Изпит по теория на професията (специалността) за придобиване на:

        - ІІ-ра и III-та степен на професионална квалификация -   04.06.2021 г.- начало 8.00 часа

          Срок за подаване на заявления до 17.03.2021 г.

2. График за провеждане на държавни изпити по Практика на професията /специалността/ за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация - начало 8.00 часа.

Професия /специалност/

Степен на професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити

Срок за подаване на заявления

1.

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІ-ра степен

07и 08.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.

2.

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІІ-та степен

02 и 03.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.

3.

Локомотиви и вагони

ІІ-ра степен

07 и 08.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.

4.

Локомотиви и вагони

ІІІ-та степен

03 и 03.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.

5.

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІ-ра степен

07 и 08.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.

6.

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІІ-та степен

02 и 03.06.2021 г.

до 17.03.2021 г.ІІІ. Сесия септември 2021 година 

1. Изпит по теория на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация –

09.09.2020 г.- начало 8.00

   Срок за подаване на заявления –  01.09.2021 г.

2. График за провеждане на държавни изпити по Практика на професията /специалността/ за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация - начало 8.00 часа.

Професия /специалност/

Професионална квалификационна степен

Дати за провеждане на държавни изпити

Срок за подаване на заявления

1.

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІ-ра степен

02.09 и 03.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

 

Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура

ІІІ-та степен

07.09 и 08.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

2.

Локомотиви и вагони

ІІ-ра степен

02.09 и 03.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

 

3.

Локомотиви и вагони

ІІІ-та степен

07.09 и  08.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

 

4.

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІ-ра степен

02.09 и 03.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

5

Електрообзавеждане на  ЖП техника

ІІІ-та степен

07.09 и 08.09.2021 г

до 01.09.2021 г.

Държавни изпити за правоспособност

Правоспособност се придобива след завършен XII клас и положени изпити по теория и практика. Изпитите се провеждат по национални изпитни програми. Организацията и графикът за провеждане им се определят със заповед на Директора на ПГ по ЖПТ  и ИА"ЖА".

Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.