Държавни изпити

Държавни зрелостни изпити   2022 година

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити:

Сесия май-юни

Срок за подаване на заявления 03.02.2022 г - 18.02.2022 г

Заължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература   -- 18.05.2022 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в часта му по теория на професията)   --  20.05.2022 г начало 8.30ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05.2022 г. - 03.06.2022 г.

Сесия август-септември

Срок за подаване на заявления 27.06.2022 г - 08.07.2022 г

Задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература 25.08.2022 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в часта му по теория на професията) --  26.08.2022 г начало 8.30ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29.08.2022 г. - 02.09.2022 г.

Държавни изпити за степен на професионална квалификация

Провеждане на държавни изпити за придобиване на I -ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация през учебната 2021  / 2022 година.

 

Държавни изпити за правоспособност

Правоспособност се придобива след завършен XII клас и положени изпити по теория и практика. Изпитите се провеждат по национални изпитни програми. Организацията и графикът за провеждане им се определят със заповед на Директора на ПГ по ЖПТ  и ИА"ЖА".

Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.