Връзки

Министерство на образованието, младежда и науката http://www.mon.bg/

РИО Велико Търново http://www.riovt.hit.bg/

Национален образователен портал http://start.e-edu.bg/

За матурите http://www.zamaturite.bg/

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” http://www.vtu.bg/

Русенки университет „Ангел Кънчев” http://www.ru.acad.bg/

Технически университет – Габрово http://www.tugab.bg/

Български държавни железници http://www.bdz.bg/

Национална компания "Железопътна инфраструктура http://www.rail-infra.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията http://www.mtitc.government.bg/