Специалност: РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

Професионално направление:

код № 840 Транспортни услуги

Професия:

код № 840030 Организатор по  експлоатация в железопътната инфраструктура

Специалност:

код № 8400302 Ръководител движение

Допълнителни правоспособности:

v    ръководител движение;

v    постови стрлочник

      прелезопазач

v     Управление на МПС – категория „В“.

Дневна и дуална форма на обучение 

Учениците от специалност: „Ръководител движение” се обучават по учебни програми, съобразени с новите тенденции и изисквания в областта на железопътния транспорт, в модерно оборудвани кабинети и лаборатории.

Основната цел е учениците да получат знания и умения за прилагане на нормативните документи и тарифите в железопътния транспорт за вътрешно и международно съобщение.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Национална компания „Железопътна инфраструктура”;
  • Метрополитен;
  • спедиторски фирми;
  • автотранспортни фирми;
  • автогари, летища, пристанища;
  • други отрасли на икономиката като среден ръководен кадри.