след VII клас за 2021-2022

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

       Специалност"РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ"

Срок на обучение - 5 години

Дуална форма  /обучение чрез работа/

 • Изучаване на Английски език;
 • Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност-"Ръководител движение","Постови стрелочник","Прелезопазач","Водач на МПС кат."В"

Завършилите могат да се реализират в Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"- Поделение "Управление  движението на влаковете и гаровата дейност", "Метрополитен" и други транспортни фирми.

Формиране на бала - оценките от НВО по Български език и литература х 2, Математика х 2 и балообразуващи предмети - оценките по "Информационни технологии" и "Технологии и предприемачество" от свидетелството за основно образование

 

Специалност "ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"

Професия - Техник по автоматизация

Срок на обучение - 5 години

Дуална форма / обучение чрез работа/

 •  Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност:Механик осигурителни инсталации” , “Механик комуникационни системи”,Водач на МПС кат"В"

Завършилите могат да се реализират в Секциите  за сигнализация, телекомуникация в НК ”Железопътна инфраструктура” както и в поделенията на БТК и всички фирми в областта на телекомуникациите.

Формиране на бала - оценките от НВО по Български език и литература x 2, Математика x 2  и балообразуващи предмети -оценките по  "Информационни технологии" и " Технологии и предприемачество" от свидетелството за основно образование

 

Специалност "ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ"

Професия - Техник по железопътна техника

Срок на обучение - 5 години - дневна форма

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване  на  правоспособност:
 • Заварчик на ъглови шевове”, Помощник локомотивен машинист или “Ревизор вагони”

Завършилите могат да работят в:

 • поделенията за пътнически и товарни превози;
 • жп заводи
 • локомотивни и вагонни депа;
 • ревизор-вагони;
 • като техници във всички машиностроителни предприятия.

Формиране на бала-оценките от НВО по Български език и литература х 2, Математика х 2 и балообразуващи предмети-оценките по "Технологии и предприемачесво" и "Информационни технологии" от свидетелството за основно образование

 

Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"

Професия - Електротехник"

Срок на обучение 5 години - дневна форма

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността
 • Придобиване на правоспособност:"Машинист на подвижни работни площадки" , "Механик контактна мрежа"
Завършилите могат да работят в:
 • Поделение Енегоразпределение  на ДП"Национална компания железопътна инфраструктура"
 • Поделенията на пътнически  и  товарни превози
 • Метрополитен и др. транспортни фирми
 • Електротехници по подръжка на електрически инсталации и  съоръжения

Формиране на бала-оценките от НВО по Бългаски език и литература х 2, Математика х 2 и балообразуващи предмети- оценките по

"Технилогии и предприемачество" и "Информационни технологии" от свидетелството за основно образование.

 

Подаването на документи се извършва в гимназията или по интернет,

за което е необходи да представите -

 - Служебна бележка с резултатите от НВО,

 - Свидетелство за основно образование 

 - Медицинско свидетелство от личния лекар - при записване

Срокове за подаване на документи:

I-во класиране -  до 07.07.2021г.

II-ро класиране - до 16.07.2021г.

III-то класиране - от 26.07.2021г. до 27.07.2021г.

Обявяване на резултатите:

I-во класиране - до 13.07.2021г.

II-ро класиране - до 20.07.2021г.

III-то класиране - до 29.07.2021г.

Записване на приетите ученици:

I-во класиране -  до 16.07.2021г.

II-ро класиране - до 22.07.2021г.

III-то класиране –до 30.07.2021г.

 

     За ученици от други населени места, записани за обучение в 8 клас 

през  учебната 2021- 2022 година се осигурява безплатно ползване на

Ученическото общежитие на  ПГЖПТ"Н.Й.Вапцаров"!!!!!!

За всички приети ученици за обучение  през учебната 2021-2022 година се

осигуряват и предоставят месечни стипендии  за защитени професии ,

които не зависят от успеха на ученика и доходите на родителите !!!!