след VII клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

       Специалност"РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ"

Срок на обучение - 5 години

 • Изучаване на Английски език;
 • Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност-"Ръководител движение","Постови стрелочник","Прелезопазач","Водач на МПС кат."В"

 

Специалност "ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"

Професия - Техник по автоматизация

Срок на обучение - 5 години

 •  Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност “Механик осигурителни инсталации” , “Механик комуникационни системи”,Водач на МПС кат"В"

Завършилите могат да се реализират в Секциите  за сигнализация, телекомуникация в НК ”Железопътна инфраструктура” както и в поделенията на БТК и всички фирми в областта на телекомуникациите.

Формиране на бала - оценките от НВО по Български език и литература x 2, Математика x 2  и балообразуващи предмети -оценките по Технологии и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

                              Специалност "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА"

                                                                                        Професия - Електротехник

 

Срок  на обучение - 5 години

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация
 • Придобиване на правоспособност "Механик контактни мрежи"

Завършилите могат да се реализират по експлоатацията и ремонта на тяговите подстанции и контактни мрежи във всички                                    предприятия на НК"ЖИ", по ремонта и поддържане ная електрообзавеждане  на подвижен жп състав в локомотивните  и вагонни депа и железопътните заводи, по ремонт и подръжка в електроснабдителните райони на НЕК и електроразпределителните компании, като           електротехници по подръжка и направа на електрически инсталации.

Формиране на бала- оценките от НВО по Български език и литература x 2 ,Математика x 2 и балообразуващи предмети - оценките по Технологии и Информационни технологии от свидетелството за средно образование.

 

Специалност "ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ"

Професия - Техник по железопътна техника

Срок на обучение - 5 години

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване  на  правоспособност:
 • след завършен XII клас - “Заварчик на ъглови шевове”, “Помощник локомотивен машинист” или “Ревизор вагони”

Завършилите могат да работят в:

 • жп заводи;
 • локомотивни и вагонни депа като помощник локомотивни машинисти;
 • ревизор-вагони;
 • като техници във всички машиностроителни предприятия.

Формиране на бала-оценките от НВО по Български език и литература х 2, Математика х 2 и балообразуващи предмети-оценките по "Технологии и предприемачесво" и "Информационни технологии" от свидетелството за основно образование

 

Подаването на документи се извършва в гимназията или по интернет за което е необходи да представите -

 - Служебна бележка с резултатите от НВО,

 - Свидетелство за основно образование 

 - Медицинско свитетелство от личния лекар

 

Срокове за подаване на документи:

I-во класиране - от 03.07.2019г. до 05.07.2019г.

II-ро класиране - от 12.07.2019г. до 16.07.2019г.

III-то класиране - от 24.07.2019г. до 25.07.2019г.

 

Обявяване на резултатите:

I-во класиране - до 11.07.2019г.

II-ро класиране - до 18.07.2019г.

III-то класиране - до 29.07.2019г.

 

Записване на приетите ученици:

I-во класиране - от 12.07.2019г. до 16.07.2019г.

II-ро класиране - от 19.07.2019г. до 22.07.2019г.

III-то класиране – от 30.07.2019г. до 31.07.2019г.