Представяне прием 2022 - 2023

 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ  СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ

И

СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ  НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ГИМНАЗИЯТА!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=RCRpZdTRCCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bTt62KLvZ_9DWDJXrGZciQ_ReT_ZA8wVKAHZJV_BNSjEZR6O4utwxDNg

 

 

 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ В ПГЖПТ!!!!!!

 https://www.youtube.com/watch?v=UnGE88jg_7w