19 дни на ненасилие в училище

11.11.2013

Професионална гимназия по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" се включва в инициативата 19 дни на ненасилие в училище, която се провежда в периода от 01.11.2013 - 19.11.2013 година, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи. В ПГ по ЖПТ ще бъде проведена анкета сред учениците за насилието и тормоза в училищна и извънучилищна среда; ще се проведат дискусии в часа на класа на тема: "Правото на детето на закрила срещу насилие" и ще бъдат изготвени табла на тази тема, които ще бъдат поставени на подходящи места в училище.

Материали, които ще бъдат полезни на всички ни:

Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа

Конвенция за правата на детето

« Назад към всички новини