Национална кампания "Топъл обяд" стартира в ПГ по ЖПТ

02.12.2013

На 02.12.2013 г. Директорът на ОС на БЧК - Велико Търново в присъствието на ръководството на гимназията и областни медии даде старт на Националната кампания "Топъл обяд" 2013-2014, която ще продължи четири месеца. Тя ще обхване 31 ученика, които ще имат възможност да получават безплатен обяд.

Проектът е част от стратегията за решаване на проблемите, свързани с обхващането на всички деца и ученици в училище, в т.ч. и на тези от малцинствата чрез осигуряване на топъл и качествен обяд. Целта е преодоляване на ниския стандарт на живот като фактор за нередовно посещаване на училище. Целевата група обхваща ученици от социално-слаби семейства, с безработни родители, сираци и полусираци.

 

« Назад към всички новини