Инициативи по проект УСПЕХ в гимназията

13.03.2014

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект УСПЕХ -BG 051РО001–4.2.05 ”Да направим училището привлекателно за младите хора„, учениците от Театралното студио и Скаутския здравен лагер, заедно със своите ръководители, посетиха Килийното училище и Историческия музей в гр. Горна Оряховица.

Г-н Георги Няголов представи на учениците музейните експозиции и им изнесе лекция за откриването и развитието на Килийните училища в региона. Той обогати знанията на децата ни със своя богат и интересен изказ, а това спомага за повишаване патриотизма и родолюбието на младото поколение.

« Назад към всички новини