Общо събрание на училищното настоятелство - 03.06.2010

26.05.2010

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” град Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 03 юни 2010 година в 17 часа, в сградата на ПГ по ЖПТ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Горна Оряховица при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на сдружението за 2009/2010 година;

2. Отчет на Контролния съвет на сдружението;

3. Програма за развитие на сдружението за 2010/2011 година.

« Назад към всички новини