„Заедно за Европейския транспорт”

28.01.2016

„Заедно за Европейския транспорт” е темата на проекта, по който работят учениците от Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров” гр. Горна Оряховица съвместно с ученици от Румъния и Франция. Предстои да бъдат поканени за присъединяване към проекта на сходни училища от Полша, Холандия, Швеция и Сърбия. Проектът се осъществява чрез виртуална платформа и има за цел учениците да си сътрудничат и обогатят знанията си за транспортната система не само в трите страни, а и на територията на Европейския съюз. Участниците в проекта са предимно ученици от 9 клас на ПГпо ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”. Предстои да се обмени информация за транспортната инфраструктура, транспортните средства, икономика на транспорта, вредни емисии и влияние върху околната среда, след което учениците ще изготвят електронна книга за транспорта в Европа и уеб сайт с материали, които мога да бъдат използвани в образователния процес. Крайният резултат от работата ще бъдат учебни материали, които са събирани и разработвани от учениците.

Поставените за разрешаване проблеми са насочени към развиване на ученическата инициатива и предприемчивост. Участието в проекта ще насърчи учениците да използват теоретичните си знания в реалния живот. Основната цел е ефективно използване на информационните и комуникационни технологии, обмяна на опит в международен мащаб и мотивиране на повече ученици да усъвършенстват уменията си за комуникация на чужд език и развиване на страст към изучаването на професии свързани с транспорта и в частност железопътния транспорт.

Проектът стартира с обмяна на информация за училищата и видеоконференция между участниците. Той е отворен към повече училища желаещи да се включат в него и ще  реализира в течение на една учебна година, като се предвижда възможност да бъде продължен и през следващата учебна година с цел пълно и цялостно разработване на различни учебни материали.

« Назад към всички новини