Родителска среща

16.02.2016

На 19.03.2016 г. от 9.30 ч. ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Резултати от образователния процес.

2. Превенция на зависимостите.

3. Рисковете през лятото.

4. Готовност за приключване на учебната година за 12 клас.

5. ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, възможности за професионална реализация.

6. Индивидуални срещи с учители.

« Назад към всички новини