Педагогически съвет

13.10.2010

На 13.10.2010 от 14.30 в зала 1103 ще се проведе Педагогически съвет при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии през първия учебен срок на учебната 2010/2011 г.

2. Утвърждаване на списък на учениците, които се освобождават от такса общежитие за учебната 2010/2011 г.

3. Приемане на плановете на методическите обединения

4. Приемане на плановете на постоянните комисии

5. Приемане на график за класни и контролни работи за първия учебен срок на учебната 2010/2011 г.

6. Определяне на дата за провеждане на общоучилищна родителска среща

7. Организационни въпроси

« Назад към всички новини