РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

01.10.2016

На 22.10.2016 година /събота/ от 9,30 часа  в Учебен корпус №1 на ПГЖПТ"Н.Й.Вапцаров" ще се проведе  родителска среща с дневен ред.

1.Запознаване с правилниците и плановете на гимназията за уч.2016-2017г

2.Запознаване с Училищния учебен план.

3.Запознаване с графици за първия учебен срок.

4.Избор на представители на родителите за участие в събрание на родителите за излъчване на представители на родителите в

Обществения съвет на гимназията.

5.Индивидуални срещи с учители.

« Назад към всички новини