ВАЖНО ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

05.05.2017

За учениците  извън област Велико Търново документи ще се подават на място - в  гр.Горна Оряховица или  гр.Велико Търново в определени училища.

През периода на подаване на документи от 16.06.2017 до 22.06.2017г ще  има дежурен учител в гимназията който ще  съдейства на учениците и  родителите  при подаване на документи.

За участие в държавния план-прием в VIII клас  учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:


1. заявление за участие в класиране по образец с подредени  желания; /получава се на място/
2. копие на свидетелство за завършено основно образование; /носи се оригинал за сверка/
3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване /получава се от училището което завършва ученика /
4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;/личен лекар/

« Назад към всички новини