Свободни места за IX клас

26.07.2017

Свободни места след III класиране:

Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника" - 3 места

Специалност "Локомотиви и вагони" - 6 места

За участие в държавен план-прием в IX клас , учениците успешно завършили VIII клас подават до директора на ПГ по ЖПТ "Н.Й.Вапцаров" следните документи:

1. Заявление по образец.

2. Свидетелство за завършено основно образование.

3. Медицинско свидетелство от личния лекар.

Срок за подаване на документи 04.09.2017 г.

« Назад към всички новини