КРЪГЛА МАСА

02.11.2017

Кръгла маса 2017

на тема “Професионалното образование и обучение

 в областта на железопътния транспорт.

 Железничарската професия – настояще и бъдеще“

08.11.2017г. от 14.00 часа

На кръглата маса ще присъстват представители на професионалните гимназии, държавни институции и ведомства, ръководители на железопътни поделения, ръководители „Човешки ресурси“ на компании, медии и др.

« Назад към всички новини