Кръгла маса

04.12.2018

 

На 29.11.2018г. в Централното управление на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр.София се проведе Кръгла маса на тема "Обучение на млади кадри и интегриране на образованието в бизнеса - дуално обучение в БДЖ". На срещата присъстваха представители на двете професионални гимназии по железопътен транспорт - ПГЖПТ "Н.Й.Вапцаров" гр. Горна Оряховица и ПГЖПТ "Н.Корчев" гр.София, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Технически университет - София, Университет за национално и световно стопанство - София, ръководството на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД о директори на човешки ресурси.

На срещата се обсъди възможността за разширяване на проекта за взаимно сътрудничество, партньорство и перспективи за обучение и подготовка на кадри между "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и професионалните гимназии по железопътен транспорт. Обсъди се готовността за осъществяване на дуално обучение по специалностите "Локомотиви и вагони" и "Електрообзавеждане на железопътна техника" във връзка с държавния плани - прием за учебната 2019 - 2020 година.

Бе представена презентация на стипендиантска програма на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за финансово подпомагане на ученици, обучаващи се по железопътни специалисти и гарантиране на реализирането им след завършване на образованието.

 

 

 

 

« Назад към всички новини