График Дистанционно обучение

16.03.2020

Училище :  Професионална гимназия по железопътен транспорт "Н.Й. Вапцаров" гр. Горна Оряховица
             
График за дистанционно обучение от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г.
             
Паралелка (8а) Специалност "Ръководител движение"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д. Петкова   11,00-11,45     9,00-9,45
Английски език В.Ванков     9,00-9,45 10,00-10,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45   11,00-11,30    
Информационни технологии Б.Кънчева         12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова     10,00-10,45    
География и икономика Г.Петрова   10,00-10,30      
Философия  Г.Петрова         11,00-11,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   9,00-9,30      
Химия и ООС М.Йорданов   12,00-12,30      
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова 10,00-10,45        
Техническа механика - РПП С.Кирова       9,00-9,45  
Електротехника - РПП Б.Кънчева       12,00-12,30  
             
Паралелка (8б) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова   9,00-9,45   10,00-10,45  
Английски език Вл.Ванков     10,00-10,45 9,00-9,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45       11,00-11,30
Информационни технологии Б.Кънчева 11,00-11,30        
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45        
География и икономика Г.Петрова   10,30-11,00      
Философия  Г.Петрова 12,00-12,30        
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   11,10-11,40      
Химия и ООС М.Йорданов         12,00-12,30
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова     9,00-9,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       12,00-12,30  
Матералознание - РПП Г.Пандъкова         9,00-9,45
             
Паралелка (9а- I гр.) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП Б. Кънчева       11,00-11,30  
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева   10,00-10,45      
Електроенергетика - РПП С. Димова     10,00-10,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       10,00-10,30  
             
Паралелка (9а- II гр.) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Материалознание - ОтПП Г.Пандъкова     10,00-10,30    
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева       10,00-10,45  
Техническа механика - РПП С.Кирова   10,00-10,45      
Техническо чертане - РПП Г.Пандъкова       11,00-11,30  
             
             
Паралелка (10а -I гр. ) Специалност "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"  
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика Т.Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М.Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М.Йорданов   9,00-9,45      
Икономика - ОПП С.Кирова     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане и документиране - ОтПП С.Кирова   11,00-11,45      
             
Паралелка (10а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика T. Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М. Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М. Йорданов   9,00-9,45      
Икономика - ОПП С. Кирова     11,00-11,30    
Техническа механика - РПП С. Кирова         11,00-11,30
Железопътни вагони - РПП Г. Пандъкова     12,00-12,30    
             
Паралелка (11а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Електрически машини и апарати - ЗПП С.Димова   9,00-9,45      
Електрообзавеждане на ЖПТ - ЗПП С.Димова 9,00-9,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
Ел.машини и апарати - ЗИПП С.Димова       10,00-10,30  
ЕОЖПТ - ЗИПП С.Димова 10,00-10,30        
             
Паралелка (11а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Техническа механика - ЗПП С.Кирова 9,00-9,45        
Заваряване - ЗПП Г.Пандъкова          
Дизелови локомотиви - ЗПП П.Попов   9,00-9,45      
Електрически локомотиви - ЗПП П.Попов     11,00-11,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
ЖП вагони - ЗИПП Г.Пандъкова 10,00-10,30        
Електрически локомотиви - ЗИПП П.Попов       10,00-10,30  
             
Паралелка (12а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Котактни мрежи - ЗПП В.Цветкова       9,00-9,45  
Тягови подстанции - ЗПП В.Цветкова   10,00-10,45      
Нормативи на ЖПТ - ЗПП И.Чолаков       11,00-11,45  
Експлоатация и ремонт - ЗПП С.Димова     9,00-9,45    
Автоматизация и управление Б.Кънчева 10,00-10,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
Контактни мрежи - ЗИПП В.Цветкова     10,00-10,30    
Тягови подстанции - ЗИПП В.Цветкова   11,00-11,30      
             
Паралелка (12а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Ел.локомотиви - ЗПП П.Попов       9,00-9,30  
Ремонт на ПЖПС - ЗПП Г.Пандъкова   10,00-10,30      
ИВДЛВ - ЗПП П.Попов 10,00-10,45        
Автоматизаия и управление на ЖПТ - ЗПП Б.Кънчева   11,00-11,45      
Експлоатация на локомотиви и вагони - ЗПП П.Попов       11,00-11,30  
Нормативи за ЖПТ - ЗПП Г.Пандъкова     9,00-9,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
             
             
             
Забележка:             
1. На ден за парарелка не трябва да има повече от 4 часа;          
2. Броят на часовете да бъде съобразен със седчмичния хорариум по модела: до 2 часа седмичен хорариум - 1 час дистанционно обучение;
« Назад към всички новини