Дистанционно обучение от 30.03.2020г.

30.03.2020

График за дистанционно обучение от 30.03.2020 г.
             
Паралелка (8а) Специалност "Ръководител движение"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
Български език и литература Д. Петкова   11,00-11,45     9,00-9,45
Английски език В.Ванков     9,00-9,45 10,00-10,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45   11,00-11,30    
Информационни технологии Б.Кънчева         12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова     10,00-10,45    
География и икономика Г.Петрова   10,00-10,30      
Философия  Г.Петрова         11,00-11,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   9,00-9,30      
Музика В.Ванков 12,00-12,30        
Изобразително изкуство И.Матев 10,00-10,30        
Физическо възпитание и спорт И.Матев     12,00-12,45    
Химия и ООС М.Йорданов   12,00-12,30      
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова 11,00-11,45        
Техническа механика - РПП С.Кирова       9,00-9,45  
Електротехника - РПП Б.Кънчева       12,00-12,30  
             
Паралелка (8б) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
Български език и литература Д.Петкова   9,00-9,45   10,00-10,45  
Английски език Вл.Ванков     10,00-10,45 9,00-9,45  
Математика Т.Филева 9,00-9,45       11,00-11,30
Информационни технологии Б.Кънчева 11,00-11,30        
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45        
География и икономика Г.Петрова   10,30-11,00      
Философия  Г.Петрова 12,00-12,30        
Биология и здр.образование М.Йорданов       11,00-11,30  
Физика и астрономия Т.Филева   11,10-11,40      
Химия и ООС М.Йорданов         12,00-12,30
Музика В.Ванков   12,00-12,30      
Изобразително изкуство И.Матев     11,00-11,30    
Физическо възпитание и спорт И.Матев     12,00-12,45    
Предприемачество С.Кирова         10,00-10,30
Техническо чертане - РПП С.Кирова     9,00-9,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       12,00-12,30  
Матералознание - РПП Г.Пандъкова         9,00-9,45
             
Паралелка (9а- I гр.) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45        
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП Б. Кънчева       11,00-11,30  
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева   10,00-10,45      
Електроенергетика - РПП С. Димова     10,00-10,45    
Техническа механика - РПП С.Кирова       10,00-10,30  
             
Паралелка (9а- II гр.) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова     9,00-9,45    
Английски език Вл.Ванков         9,00-9,45
Руски език Д.Петкова       9,00-9,45  
Математика Т.Филева 10,00-10,45       12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30        
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45        
География и икономика Г.Петрова   9,00-9,30      
Философия  Г.Петрова         10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов       12,00-12,30  
Физика и астрономия Т.Филева   12,00-12,30      
Химия и ООС М.Йорданов   11,00-11,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45        
ЗБУТ - ОПП Б. Кънчева     11,00-11,30    
Материалознание - ОтПП Г.Пандъкова     10,00-10,30    
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева         11,00-11,30
Електротехника - РПП Б. Кънчева       10,00-10,45  
Техническа механика - РПП С.Кирова   10,00-10,45      
Техническо чертане - РПП Г.Пандъкова       11,00-11,30  
             
             
Паралелка (10а -I гр. ) Специалност "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"  
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика Т.Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М.Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М.Йорданов   9,00-9,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев   10,00-10,45      
Икономика - ОПП С.Кирова     11,00-11,30    
Електротехника - ОтПП Б.Кънчева         10,00-10,30
Техническо чертане и документиране - ОтПП С.Кирова   11,00-11,45      
             
Паралелка (10а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45   10,00-10,30    
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45        
Руски език Д.Петкова       11,00-11,45  
Математика T. Филева     9,00-9,45    
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45     9,00-9,45  
География и икономика Г.Петрова   12,00-12,45   12,00-12,30  
Философия  Г.Петрова         9,00-9,45
Биология и здр.образование М. Йорданов       10,00-10,45  
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45        
Химия и ООС М. Йорданов   9,00-9,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев   10,00-10,45      
Икономика - ОПП С. Кирова     11,00-11,30    
Техническа механика - РПП С. Кирова         11,00-11,30
Железопътни вагони - РПП Г. Пандъкова     12,00-12,30    
             
Паралелка (11а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев   11,00-11,45      
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Електрически машини и апарати - ЗПП С.Димова   9,00-9,45      
Електрообзавеждане на ЖПТ - ЗПП С.Димова 9,00-9,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
Ел.машини и апарати - ЗИПП С.Димова       10,00-10,30  
ЕОЖПТ - ЗИПП С.Димова 10,00-10,30        
             
Паралелка (11а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30       10,00-10,45
Английски език В.Ванков       11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева   10,00-10,45      
История и цивилизации Г.Петрова     9,00-9,45    
Философия  Г.Петрова         12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев   11,00-11,45      
ЗБУТ - ЗПП Б.Кънчева     10,00-10,45    
Предприемачество - ЗПП С.Кирова         9,00-9,30
Техническа механика - ЗПП С.Кирова 9,00-9,45        
Заваряване - ЗПП Г.Пандъкова          
Дизелови локомотиви - ЗПП П.Попов   9,00-9,45      
Електрически локомотиви - ЗПП П.Попов     11,00-11,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова   12,00-12,30      
ЖП вагони - ЗИПП Г.Пандъкова 10,00-10,30        
Електрически локомотиви - ЗИПП П.Попов       10,00-10,30  
             
Паралелка (12а -I гр. ) Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника"    
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час - краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев   12,00-12,45      
Котактни мрежи - ЗПП В.Цветкова       9,00-9,45  
Тягови подстанции - ЗПП В.Цветкова   10,00-10,45      
Нормативи на ЖПТ - ЗПП И.Чолаков       11,00-11,45  
Експлоатация и ремонт - ЗПП С.Димова     9,00-9,45    
Автоматизация и управление Б.Кънчева 10,00-10,45        
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
Контактни мрежи - ЗИПП В.Цветкова     10,00-10,30    
Тягови подстанции - ЗИПП В.Цветкова   11,00-11,30      
УП по специалността С.Димова         9,00-9,45
             
Паралелка (12а -II гр. ) Специалност "Локомотиви и вагони"        
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час - краен час 
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30   11,00-11,45    
Математика Т.Филева       10,00-10,45  
Свят и личност Г.Петрова     12,00-12,45    
Чужд език по професията - АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45      
Физическо възпитание и спорт И.Матев   12,00-12,45      
Ел.локомотиви - ЗПП П.Попов       9,00-9,30  
Ремонт на ПЖПС - ЗПП Г.Пандъкова   10,00-10,30      
ИВДЛВ - ЗПП П.Попов 10,00-10,45        
Автоматизаия и управление на ЖПТ - ЗПП Б.Кънчева   11,00-11,45      
Експлоатация на локомотиви и вагони - ЗПП П.Попов       11,00-11,30  
Нормативи за ЖПТ - ЗПП Г.Пандъкова     9,00-9,45    
БЕЛ - ЗИП Д.Петкова       12,00-12,30  
УП по специалността П.Попов         9,00-9,45
             
             
             
             
Забележка:             
1. На ден за парарелка не трябва да има повече от 4 часа;          
2. Броят на часовете да бъде съобразен със седчмичния хорариум по модела: до 2 часа седмичен хорариум - 1 час дистанционно обучение;
« Назад към всички новини