Участие в национална конференция SPARE

18.10.2010

На 16 октомври във Велико Търново се проведе Национална SPARE конференция с представители на Innovation Norway, МОМН и МОСВ за участниците, активно работещи през първата година от програмата. От гимназията ни участие в конференцията взеха преподавателите Галина Илиева и Светла Бонева работещи по  Международния проект SPARE. На учениците от гимназията ни са предоставени работни тетрадки, учебници и Книга за учителя – с материали по проекта. На Конференцията бяха показани добри практики чрез презентации и филми - на училища работили по проекта. Обсъдиха се идеи за енергийна ефективност чрез интерактивни игри и се проведе дискусия по този проблем. Начертани бяха задачите за следващия период от проекта.

SPARE  е най – големият  международен образователен проект за енергия, климат и околна среда. Над 100 български училища са част от международната училищна мрежа SPARE. В него  участват училища, регистрирани при националния координатор за България (ЕС "За земята"). Всички те използват учебното пособие "Енергия и околна среда", което е одобрено от МОМН с писмо от 20.09.2009 г.

 

 

 

 

« Назад към всички новини