Общо събрание

07.01.2011

На 11.01.2011 г. /вторник/ от 14.00 часа в стая 2104 ще се проведе Общо събрание на колектива на ПГЖПТ "Н. Вапцаров" при следния дневен ред:

1. Информация за изпълнение на бюджета на гимназията за финансовата 2010 г.

2. Разпределяне на средствата за СБКО.

3. Организационни въпроси.

« Назад към всички новини