Общо събрание

29.03.2011

На 08.04.2011 г. от 11.00 часа в зала 2104 ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на гимназията за първото тримесечие на финансовата 2011 г.

2. Организационни въпроси.

« Назад към всички новини