Работна среща в Полша по проект ВЕИ

16.04.2011

През изтеклата седмица, ученици от ПГЖПТ посетиха Република Полша, за участие в последна работна среща по проект "Възобновяеми енергийни източници - приятели на околната среда". По време на срещата учениците представиха своите заключителни презентации от работата си по проекта. Всеки екип изработи карта на своята страна с местата, в които се използват ВЕИ. Участваха в интервю за местната телевизия. Учениците ни посетиха фабрика, в която се изработват слънчеви панели и системи за отопление и топла вода, използващи ресурсите на слънчевата енергия. Посетиха лаборатория за ВЕИ в гр. Варшава където се правят опити за изпитване на слънчеви панели, а също така и влиянието на вредните емисии и начини за тяхното намаляване, чрез използване на биогорива. Наред с дейностите включени в програмата по проекта, учениците ни посетиха места свързани с културата и религията на полските партньори. 70 % от населението на региона е източноправославно и затова църковните храмове, които видяха бяха източноправославни в типична руска архитектура, което ги впечатли много. Имаха възможността да посетят и Беловежкия национален парк, част от който се намира на територията на Република Полша, а другата част е в Беларусия.

Работната среща в Полша, допринесе за обогатяването на знанията на учениците ни, както в работата по проекта така и за обогатяване на знанията им за другите култури.

 

« Назад към всички новини