Общо събрание на училищното настоятелство

08.06.2011

На 16.06.2011 г. в 17 ч. в ПГ по ЖПТ "Н. Й. Вапцаров" гр. Горна Оряховица ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на управителния съвет на сдружението за периода 2009 - 2011 г.

2. Отчет на контролния съвет на сдружението.

3. Избор на управителен съвет.

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие.

« Назад към всички новини