Общо събрание

06.07.2011

На 08.07.2011 от 10.00 часа в зала 2104 на гимназията ще се проведе общо събрание на ПГЖПТ при следния дневен ред:

1. Запознаване с утвърдения Бюджет на училището за 2011 година и преходни остатъци.

2. Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30 юни 2011 г.

« Назад към всички новини