Нов проект по програма Коменски 2011 - 2013

26.08.2011

Професионална гимназия по железопътен транспорт гр. Горна Оряховица отново има одобрен проект по програма Коменски за следващите две години. Темата на проекта е: "Европейски тинейджъри говорещи чрез изкуство". Координиращото училище за проекта ще е от гр. Измир, Турция, а партньори по проекта са училища от Румъния, Полша, Италия, Португалия, Унгария и Норвегия.

Проектът има за цел да създаде възможност на учениците от различни националности да си взаимодействат, чрез използването на художествени, езикови и информационно-комуникационни умения и също така ще им помогне да възприемат стойността на сътрудничеството. Ще задълбочи познанията им за разнообразието на европейските култури и ще им помогне да преодолеят предразсъдъците и стереотипа. Учениците ще работят върху графичен дизайн, фотография, рисуване, графити, музикални изпълнения, танци и кратки пиеси. Темите на тези дейности ще са основно толерантност, братство и европейско гражданство. Учениците от всяко училище – участник в проекта ще направят лога от, които ще бъде избрано най-доброто за лого на проекта.  Ще бъде изработен речник с термини свързани с изкуството на осем езика, брошура, електронна книга, уебсайт, DVD с филми, тениски на проекта и календар на изкуствата за 2014 г. Ще бъдат направени изложби с ученически творби по проекта, които ще бъдат достъпни за всички граждани на региона ни.  Учениците ще имат възможност да изготвят презентации и да проведат дискусии за техните страни и начина на живот. Те ще предадат различни послания чрез техните музикални и танцови изпълнения, снимки и рисунки, за борба с расизма, предразсъдъците и ксенофобията.

« Назад към всички новини