Работна среща в Румъния - програма Коменски

18.03.2010

От 21.03.2010 г. до 27.03.2010 г. в Република Румъния ще се проведе работна среща по проект на тема: "Възобновяеми енергийни източници - приятели на околната среда". Визитата е във връзка с реализиране на дейностите по проекта от секторна програма Коменски. Гимназията ще бъде представена от група ученици и учители.

В програмата са включени: представяне на презентации, свързани с основните характеристики на възобновяемите енергийни източници и състоянието им във всяка страна партньор по проекта, икономически предимства и влияние върху околната среда. Учениците ще работят в смесени групи върху енергиен речник и ще посетят места където се използват ВЕИ. В края на работната среща ще бъде избрано лого на проекта.

 

« Назад към всички новини