Проект Успех в ПГЖПТ

10.05.2012

Проект Успех в ПГЖПТ гр. Горна Оряховица има Facebook страница. В нея ще бъдат отразявани и популяризирани дейностите на различните клубове.

https://www.facebook.com/ProektUspehPgPoZelezoptenTransportGOrahovica

« Назад към всички новини