Театър "Цвете" гр.София гостува на ПГЖПТ

08.02.2013

На 7.II.2013 година театралите от ПГЖПТ работещи по проект УСПЕХ BG 051РО001 – 4.2.05«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА», посрещнаха гости от Театър Цвете.Те представиха постанавката, :

"КОМЕНТИРАЙ ТОВА!"

Представлението е подготвено и се изнася в рамките на проект 

“ТАМ, КЪДЕТО ИМА НАСИЛИЕ”,

подкрепен от програма “ДАФНЕ III” на Европейската Комисия

 

Това е театрална игра, провокирана от реален случай на ученическа агресия чрез общуване във фейсбук. Насочена е към осмислянето на отговорността към думите, отпратени във виртуалното пространство и към проблема за отношението публично-лично.

Иновативната за България техника създава условия за изграждане на  опитност относно:

- реалния и виртуалния живот;

- несподелената любов;

- истинското приятелство и приятелите от ФЕЙСБУК;

- това, което се случва вечер пред компютъра и сутрин в училище.

Съдбата на героите се решава от участниците. Те могат да влияят на мислите им и да ги съветват в решенията. Ученици и учители от гимназията, съвместно с партньорите от СНЦ "Театър Цвете", пресъздахоха реалния житейски проблем за ролята  и  значението на социалната мрежа Facebook.                            

 

« Назад към всички новини