Състезание по ОТП в ПГЖПТ

05.03.2013

На 05.03.2013 г. /вторник/ в Професионална гимназия по железопътен транспорт гр. Горна Оряховица се проведе състезание по общотехническа подготовка съвместно с ТУ - гр. Габрово. Председател на комисията за оценка и проверка беше доц. д-р инж. Георги Рашев. Той сподели, че е удовлетворен от представянето на всички шестнадесет ученика от 12 клас явили се на теста.

Най-добре представилите се ученици са:

1. Росен Сашев Станев - 38 т.

2. Тодор Добромиров Тодоров - 38 т.

3. Мехмед Емурла Мехмед - 37 т.

 

« Назад към всички новини